Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Inkoop en aanbesteden

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hebben een gecoördineerde Inkoop en beschikt over een aantal inkoopadviseurs. Gecoördineerde inkoop houdt in dat de afdelingen verantwoordelijk zijn voor hun inkopen. De inkoopadviseurs bieden ondersteuning en advies bij (grote) aanbestedingen.

Bent u een regionale ondernemer?

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel geeft lokale ondernemers graag de kans om mee te dingen naar opdrachten op het gebied van diensten, leveringen en (civieltechnische) werken. Dit binnen de gestelde kaders van de wetgeving en het inkoopbeleid.

Inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van roerende zaken en/of diensten aan de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Meer informatie

U kunt bellen met de Inkoopadviseur via het telefoonnummer van de gemeente of uw inkoopvraagstuk onder vermelding van ‘Inkoop:’ mailen naar het e-mailadres van de gemeente.