U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Stad en dorpen

De officiële namen zijn vetgedrukt.

Stad en dorpen Noardeast-Fryslân

Dorp/stad

Dorp/stad

Inwoners (1-1-2020)

Aalsum

Ealsum

       120

Anjum

Eanjum

    1.146

Augsbuurt (Lutjewoude)

Lytsewâld

        70

Burdaard

Burdaard

   1.161

Blije

Blije

      851

Bornwird

Boarnwert

      121

Brantgum

Brantgum

      236

Burum

Boerum

      606

Dokkum

Dokkum

 12.669

Ee

Ie

      857

Engwierum

Ingwierrum

     567

Ferwert

Ferwert

  1.779

Foudgum

Foudgum

       73

Ginnum 

Ginnum

       84

Hallum

Hallum

  2.663

Hantum

Hantum

     397

Hantumeruitburen

Hantumerútbuorren

      64

Hantumhuizen

Hantumhuzen

    218

Hiaure

De Lytse Jouwer

      64

Hegebeintum 

Hegebeintum

      87

Holwerd

Holwert

 1.581

Jannum

Jannum

      53

Jislum

Jislum

      57

Jouswier

Jouswier

      57

Kollum

Kollum

 5.636

Kollumerpomp

de Pomp

    448

Kollumerzwaag

Kollumersweach

 2.921

Lichtaard

Lichtaard

      73

Lioessens

Ljussens

    372

Marrum

Marrum

 1.400

Metslawier

Mitselwier

    909

Moddergat

Moddergat

    218

Morra

Moarre

    245

Munnekezijl

Muntsjesyl

    478

Nes

Nes

    364

Niawier

Nijewier

    362

Oosternijkerk

Easternijtsjerk

    944

Oostmahorn

De Skâns

   n.v.t.

Oostrum

Eastrum

    181

Oudwoude

Aldwâld

    832

Paesens

Peazens

    224

Raard

Raard

    216

Reitsum

Reitsum

    124

Ternaard

Ternaard

 1.250

Triemen

De Trieme

    321

Veenklooster

Feankleaster

    101

Waaxens

Waaksens

      41

Wânswert 

Wânswert

    215

Warfstermolen

Warfstermûne

    203

Westergeest

Westergeast

    600

Wetsens

Wetsens

      50

Wierum

Wierum

    307

Zwagerbosch

Sweagerbosk

    618
Totaal aantal inwoners   45.234