Gemeenteraad

Een gemeente staat onder leiding van een gemeenteraad. Een nieuwe raad wordt één keer per vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente die 18 jaar of ouder zijn. Deze gemeenteraad bestaat uit vertegenwoordigers van de inwoners van de gemeente die zijn aangesloten bij een politieke partij. De gemeenteraad benoemt op zijn beurt de wethouders, die samen met de burgemeester het dagelijkse bestuur van de gemeente vormen. Leden van één partij die met elkaar in de gemeenteraad zitten vormen samen een fractie.

Een overzicht van alle raadsleden en hun contactgegevens is opgenomen in het raadsinformatiesysteem.

Vergaderdata en vergaderstukken

De vergaderdata vindt u in de kalender van het informatiesysteem van de gemeenteraad. Per vergadering vindt u de bijbehorende vergaderstukken. U kunt de kalender per week of per maand instellen. In het overzicht vindt u naast vergaderingen ook andere bijeenkomsten, bijvoorbeeld werkbezoeken.

Alle vergaderstukken, raadsvragen, verslagen en andere documenten van de gemeenteraad kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad.

Raadsvragen

Raadsleden en fracties hebben de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen aan het college. Een overzicht van deze vragen en de antwoorden vindt u in het informatiesysteem van de gemeenteraad. Gebruik om te zoeken de kalender, of de zoekfunctie die alleen zoekt in het overzicht met vragen en antwoorden.

Voor aanvullende informatie over kunt u de overzichten van het raadsinformatiesysteem raadplegen.

Hierin kunt u zaken raadplegen als: moties en amendementen, ingekomen stukken maar ook gestelde toezeggingen en raadsinformatiebrieven.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad op verschillende manieren. De griffiemedewerkers zorgen er bijvoorbeeld voor dat vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad in goede banen worden geleid. 

De griffie ondersteunt niet alleen alle raadsleden, maar ook u als inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân. Als u vragen heeft over het werk van de gemeenteraad of als u met een raadslid over een onderwerp wil praten, kan de griffie u helpen.

Bent u op zoek naar vergaderstukken of andere informatie van of over de raad? Of wilt u weten hoe u invloed kunt hebben op de lokale politiek? Ook dan kunt u contact opnemen met de griffie.

Contactgegevens raadsgriffier van de gemeente Noardeast-Fryslân.

S.K. Dijkstra
Telefoonnummer: (0519) 29 88 77
E-mail: s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl