Let op: het gemeentehuis is alleen op afspraak open en er zijn coronamaatregelen voor ondernemers, evenementen, het onderwijs, de kinderopvang, etcetera. Voor alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gemeente kunt u op de volgende link terecht.

Publicaties en verslagen

Publicaties

Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicaties van het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling.

Regelingen

Gemeentelijke verordeningen en andere regelingen en de wijzigingen daarop worden bekendgemaakt in het gemeenteblad (zie Publicaties). Voor de tekst zoals die op dit moment geldt, zou u mogelijk verschillende gemeentebladen moeten raadplegen. Wij stellen daarom teksten van regelingen beschikbaar waarin de wijzigingen zijn verwerkt. Wij doen dat zo zorgvuldig mogelijk, maar alleen de teksten in de gemeentebladen zijn juridisch bindend. U vindt de teksten van de regelingen op overheid.nl.

Over uw buurt

De website ‘Over uw buurt’ is een digitale service van de overheid. De overheid biedt haar diensten en berichten steeds vaker online aan. Een ontwikkeling die in de huidige samenleving niet meer is weg te denken. Vanaf nu is er ook de mogelijkheid om via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ continu op de hoogte blijven van berichten van de overheid.

Gemeentepagina

De wekelijkse gemeentepagina bevat alle actuele bekendmakingen van de gemeente. U kunt ze hieronder bekijken en downloaden.