Plannen ter inzage

Ontwerpplannen

 

Gemeente

Ontwerp omgevingsvisie

Ontwikkelkader logiesaccommodaties met bijbehorende beleidsregels

Gedoogbeleid opvang vluchtelingen

Paraplubestemmingsplan covergisting en mono-mestvergisting (ontwerp)

AalsumOntwerp-omgevingsvergunning Mockamawei 18
BlijeOntwerpbestemmingsplan Horneweg 20
BurdaardOntwerp omgevingsvergunning Bourboomweg 42
Dokkum

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dokkum – Fonteinslanden’

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dokkum – Dockumer Sluys’

Ontwerpbestemmingsplan Dokkum Hantumerweg 30

Ontwerpbestemmingsplan 'Dokkum locatie Mollema'

Ontwerp 'wijzigingsplan Tolhuispark Dokkum'

Ontwerp omgevingsvergunning Learmûne 2, 2a t/m 2h, 2k t/m 2n en 2p 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dokkum – Tusken de Fearten’

Eanjum - MûnebuorrenOntwerpbestemmingsplan 'Eanjum - Mûnebuorren 8 en 10’ 
EasternijtsjerkOntwerpbestemmingsplan ‘Easternijtsjerk - De Lyts Ein’
EastrumOntwerpbestemmingsplan ‘Eastrum - Erfgoedcentrum Steenfabriek’
HantumOntwerp omgevingsvergunning Titus Conradistrjitte
HegebeintumOntwerp omgevingsvergunning Harstawei 25a Hegebeintum
HolwertOntwerpbestemmingsplan De Morgenzon
Kollumersweach

Ontwerpbestemmingsplan 'Kollumersweach - Cedelshof 3.1’

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kollumersweach - Achterwei 4’

KollumerpompOntwerpbestemmingsplan ‘Brongersmaweg 14 Kollumerpomp'
MoarreOntwerpbestemmingplan Skyligerwei
MunnekezijlOntwerp omgevingsvergunning met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten
PeasensOntwerp omgevingsvergunning Orneawei 3
SweagerboskOntwerpbestemmingsplan Bremwei perceel E6794, Zwagerbosch
De TriemeOntwerpbestemmingsplan ‘De Trieme - Triemsterloane 5’  
WânswertOntwerp bestemmingsplan verplaatsing woning Kleasterdyk 1