Duurzame energie

Duurzame energie in Noardeast-Fryslân

Hoe kunnen we meer duurzame energie opwekken én ons prachtige landschap en natuur behouden? Hoe zorgen we ervoor dat onze woningen energieneutraal worden?

Het klimaat verandert wereldwijd, ook in Nederland. Om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te voorkomen, moeten we overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Ook in onze gemeente werken we hard aan de energietransitie.

Zo zijn we in Fryslân verenigd in de Regionale Energiestrategie (RES) om te bepalen hoeveel zonne- en windenergie we willen opwekken. Ook werkt gemeente Noardeast-Fryslân in de Transitievisie Warmte (TVW) aan het aardgasvrij maken van gebouwen.