Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld.

De dorpen- en wijkencoördinator

Elk dorp en elke wijk in onze gemeente heeft een eigen dorpen- en wijkcoördinator. De dorpen- en wijkencoördinator is het eerste aanspreekpunt voor dorpsbelangen en wijkraden.

 • Zij geven tips en advies aan dorpsbelangen en wijkraden om hen verder op weg te helpen met een dorps- of wijkvisie of ideeën en initiatieven voor een beter woon- en leefklimaat;
 • Zij zorgen verbinding met de vakinhoudelijke afdelingen, zodat dorpsbelangen en wijkraden sneller op de juiste plek in de organisatie zijn voor informatie over beleid, wetten en regels;
 • Zij brengen dorpsbelangen en wijkraden in contact met andere partijen, zoals It Wetterskip, Staatsbosbeheer, de provincie, etc.;
 • Zij begeleiden de besturen van de dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s) bij projecten;
 • Zij borgen de participatie met dorpsbelangen en wijkraden bij de totstandkoming van beleid en andere relevante zaken voor de dorpen en wijken;
 • Zij adviseren over subsidiemogelijkheden.
Dorpencoördinatoren
Van links naar rechts: Yteke Kuipers, Durkje Boersma. Saapke Nijhuis, Ina Witteveen en Wietske de Vries

Saapke Nijhuis, s.nijhuis@noardeast-fryslan.nl / 06 – 1994 3208

Dorpencoördinator van:

 • Burum
 • Ginnum -  Jannum -  Reitsum -  Lichtaard
 • Hallum
 • Kollum – Augsbuurt
 • Kollumerpomp
 • Munnekezijl
 • Warfstermolen

Ina Witteveen, i.witteveen@noardeast-fryslan.nl / 06 – 1096 6634

Dorpen- en wijkencoördinator van:

 • Bornwird – Raard
 • Burdaard – Jislum
 • Dokkum: binnenstad en wijk Kooilanden en Stationsbuurt
 • Ferwert – Hegebeintum
 • Holwerd
 • Marrum
 • Oosternijkerk
 • Ternaard

Durkje Boersma, d.boersma@noardeast-fryslan.nl / 06 – 4075 4256

Dorpen- en wijkencoördinator van:

 • Aalsum
 • Brantgum – Foudgum – Waaxens
 • Dokkum: wijk Fûgellan, Woudhorne, Watertorenbuurt en Weeshuislanden
 • Hantum – Hantumeruitburen
 • Hantumhuizen
 • Hiaure
 • Kollumerzwaag-Veenklooster
 • Nes
 • Paesens-Moddergat
 • Wierum

Yteke Kuipers, y.kuipers@noardeast-fryslan.nl / 06 – 3654 6085

Dorpencoördinator van:

 • Blije
 • Ee
 • Engwierum
 • Lioessens
 • Morra
 • Niawier-Wetsens
 • Oostrum
 • Wânswert – Tergrêft

Wietske de Vries, wietske.devries@noardeast-fryslan.nl /

06 – 3885 4032

Dorpen- en wijkencoördinator van:

 • Anjum
 • Dokkum: wijken Jantjeszeepolder, Fonteinslanden, Hoedemakerspolder en Trije Terpen
 • Metslawier
 • Oostmahorn
 • Oudwoude
 • Triemen
 • Westergeest
 • Zwagerbosch