Adviescommissie bezwaarschriften Noardeast

Agenda hoorzitting adviescommissie voor de bezwaarschriften, Algemene Kamer

Datum15 februari 2024
LocatieGemeentehuis Dokkum
Aanwezige ledenH. Schukking, A. Mentink, H. Brink
SecretarisS. Bergsma

 

Agendapunten gemeente Noardeast-Fryslân

13.15 uur

Bezwaarschrift tegen het besluit van 6 november 2023 over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een wagenloods op het perceel Griene Wei 50 Easternijkerk.

 

14.00 uur

Bezwaarschrift tegen het besluit van 19 oktober 2023 over de weigering om een invorderingsbesluit te nemen inzake de Terp 11 Foudgum.

 

14.45 uur

Bezwaarschrift tegen het besluit van 8 november 2023 over het weigeren van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kap van een garage op het perceel David Kloostermanstraat 32 Kollumersweach.

 

15.30 uurBezwaarschrift tegen het besluit van 28 november 2023 op een Woo-verzoek.