Afvalstoffenheffing

Goed om te weten

Afvalstoffenheffing wordt geheven van iedereen die gebruiker is van een perceel (woning) waar de gemeente een verplichting heeft tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Het niet meegeven van afvalstoffen is geen reden voor ontheffing van deze belasting.

Verhuizing naar andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u vermindering van het aanslagbiljet afvalstoffenheffing voor de nog resterende volle maanden van het belastingjaar (kalenderjaar). Verhuist u vanuit een andere gemeente naar onze gemeente, dan heft de gemeente de afvalstoffenheffing voor het aantal resterende volle maanden van het belastingjaar (kalenderjaar).

Verhuizing binnen gemeente

Een verhuizing binnen de gemeente geeft u door aan de gemeente. Dit leidt doorgaans niet tot een vermindering van de aanslag. Bent u op het nieuwe adres ook belastingplichtig, en is de samenstelling van het huishouden gelijk? Dan gaat het ‘oude’ aanslagbiljet met u mee. U ontvangt op het nieuwe adres dus geen nieuwe aanslag meer voor die periode. Wanneer op enig moment één persoon het huishouden verlaat, bestaat er geen mogelijkheid tot ontheffing.
De (gezins)situatie per 1 januari is bepalend voor het gehele belastingjaar.

Tarieven

Eenpersoons huishouden€ 167,12
Tweepersoons huishouden€ 237,44
Extra groene(biobak)€ 16,68
Extra grijze(sortibak)€ 118,89
Extra blauwe(papier container)€ 7,44