Alcoholwetvergunning

Algemeen

De alcoholwetvergunning is nodig wanneer u een horecabedrijf wilt starten of over wilt nemen, waarbij u alcoholhoudende dranken schenkt. De alcoholwetvergunning geldt ook voor slijtersbedrijven.

Ook bij het organiseren van een evenement waar alcoholhoudende dranken geschonken wordt heeft u een tijdelijke ontheffing alcoholwetvergunning nodig. Een tijdelijke ontheffing op grond van art. 35 Alcoholwet.

Wijzigt u van ondernemingsvorm? Dan geldt ook hier dat u een nieuwe alcoholwetvergunning aan moet vragen wanneer uw ondernemingsvorm bijvoorbeeld wijzigt van eenmanszaak naar V.O.F. of B.V.

Inrichtingseisen horecabedrijf

 • Minimale vloeroppervlakte van een horecalokaliteit is 35 m2;
 • Hoogte-eis voor nieuwbouw is 2,60 meter van de vloer gemeten en voor bestaande bouw 2.10 meter;
 • Nieuwe horecagebouwen hebben 1 toilet nodig als er 15 personen gebruik van maken. Anders zijn er twee toiletten vereist. Voor bestaande horecagebouwen geldt 1 toilet als er 25 personen gebruik van maken;
 • Mechanische afvoer van ventilatie is niet verplicht. Luchtverversingscapaciteit is 4dm3/s per persoon bij nieuwbouw. Bij bestaande bouw geldt 2,12 dm3/s luchtververversing per persoon.

Eisen commerciële aanvraag alcoholwetvergunning

 • Minimaal 21 jaar;
 • Niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
 • Staat niet onder curatele;
 • Staat ingeschreven in het online register Sociale Hygiëne;
 • Personeelsleden zijn 16 jaar of ouder;
 • Er is altijd een leidinggevende in de zaak aanwezig. Deze staat ook vermeld op de vergunning.

Eisen paracommerciële aanvraag alcoholwetvergunning

 • Uren waarop alcoholhoudende dranken wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plaats opgehangen;
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH-verklaring;
 • Wanneer er alcohol geschonken wordt is er altijd een van de twee leidinggevenden aanwezig;
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob - vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Voordat u dit onderstaande formulier opstuurt graag eerst contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 0519-298888  keuze 2 en u kunt dan vragen naar N. Guedi.