Andere vergunningen openbare orde en veiligheid

Algemeen

Voor verschillende andere activiteiten op gebied van openbare orde en veiligheid heeft u volgens de regels ook een vergunning nodig.
Het gaat om de volgende activiteiten:

Activiteiten openbare orde en veiligheid

Voor de volgende activiteiten heeft u een vergunning of ontheffing nodig van de gemeente:

  • Het inzamelen van kleding (APV)
  • Het innemen van een standplaats (APV - vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plek voor verkoop van goederen/diensten, gebruikmakend van bijvoorbeeld een kraam, een wagen of een tafel)
  • Tijdelijke verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld het afsluiten van een weg) (Wegenverkeerswet)
  • Venten (APV - het verkopen van goederen van huis tot huis of op straat, zonder vaste plaats)
  • Het aanleggen van een vuur (Omgevingswet en APV)
  • Het verbranden van snoeiafval dat vrij komt bij landschapsonderhoud (APV) Een ontheffing hiervoor kunt u aanvragen bij de gemeente: Aanvraag stookontheffing  
  • Een terras bij een horecabedrijf (APV)
  • Het plaatsen van speelautomaten - aanwezigheidsvergunning (Wet op de kansspelen). Als exploitant kunt u die aanvragen bij de gemeente: Aanvraag aanwezigheidsvergunning speelautomaten 
  • Het houden van een loterij of een ander kansspel (Wet op kansspelen) Deze vraagt u online aan bij de gemeente: Aanvraag vergunning verlotingsactie 

Niet voor alle activiteiten is nog een aanvraagformulier beschikbaar. U kunt de vergunningen aanvragen door een brief te schrijven met daarin uw gegevens, de activiteit die u wilt doen, en een motivering waarom. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente: Klantkontaktsintrum - KKS Fergunnings.