Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Bijstand

Bijstand is een uitkering van de gemeente voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. Deze uitkering is geregeld in de Participatiewet. Bijstand is bedoeld voor de noodzakelijke kosten, zoals huur, eten, kleding en een zorgverzekering.

U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt. Wilt u zich inschrijven als werkzoekende en/of een uitkering aanvragen? Kijk dan eerst op www.werk.nl en maak gebruik van de digitale inschrijfmogelijkheid. Als u geen mogelijkheden heeft om gebruik te maken van de digitale inschrijfmogelijkheid kunt u zich tijdens openingstijden melden in het gemeentehuis van de gemeente Dantumadiel.

Noordoosthelpt.nl

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op Noordoosthelpt.nl.

Goed om te weten

Wanneer recht op bijstand?

U kunt recht hebben op een bijstandsuitkering als de volgende dingen allemaal voor u gelden:

  • U bent Nederlander of met een Nederlander gelijk gesteld. Dit geldt voor u als u uit het buitenland komt en een geldige verblijfsvergunning heeft.
  • U heeft niet genoeg inkomsten om van te leven. Als u een partner heeft met voldoende inkomsten, heeft u (samen) geen recht op bijstand.
  • U heeft geen of weinig vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, een eigen huis, auto of dure sieraden.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering.
  • U bent 18 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Jonger dan 18

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moeten je ouders de kosten van eten, kleding, opleiding enzovoort voor jou betalen.

18, 19 of 20 jaar

Ben je 18, 19 of 20 jaar? Dan kun je recht hebben op een lage bijstandsuitkering. Maar je ouders moeten ook meebetalen aan jouw kosten voor eten, kleding, opleiding enzovoort. In een aantal bijzondere gevallen kan de gemeente jou bijzondere bijstand geven.

Bijstand aanvragen voor personen tot 27 jaar

Voor personen van 18 tot 27 jaar is de procedure rond het aanvragen van een bijstandsuitkering anders dan voor personen van 27 jaar of ouder. Er gelden een paar extra voorwaarden voordat u een uitkeringsaanvraag in kunt dienen via www.werk.nl. Eén daarvan is de zoekperiode van 4 weken.

U schrijft zich in als werkzoekende via werk.nl, bij het UWV. Vervolgens begint u de aanvraag voor bijstand op deze site tot u de melding krijgt dat u zich bij de gemeente moet melden omdat u jonger dan 27 jaar bent. U stuurt een mail aan servicedesk@noardeast-fryslan.nl en vermeldt hierin uw naam, burgerservicenummer en telefoonnummer.

Na een eerste beoordeling door de gemeente of u wel in aanmerking komt voor bijstand (b.v. voldoende inkomen, verblijfsrecht, recht op WW, vermogen etcetera) ontvangt u per e-mail een uitnodiging voor de jongerenbijeenkomst, de eerstvolgende vrijdagochtend na uw melding.
Bij deze jongerenbijeenkomst wordt u uitgelegd wat u in de zoekperiode van 4 weken moet doen.

Let op, uw zoekperiode begint op de dag van deelname aan de bijeenkomst. U ontvangt bij deze bijeenkomst de informatie over de zoekperiode schriftelijk en tekent voor het ontvangen en begrijpen van deze informatie.

66 jaar of ouder

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan krijgt u een AOW-pensioen. Is uw AOW-pensioen erg laag omdat u niet altijd in Nederland heeft gewoond? Dan kunt u misschien een AIO-aanvulling voor ouderen krijgen. U kunt deze aanvragen bij de SVB.

Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk geldgebrek, bijvoorbeeld door ziekte en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u bijstand (Bbz) aanvragen bij Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF). Die kan u helpen met bedrijfskapitaal of een maandelijkse uitkering. Bedrijfskapitaal is een bedrag in één keer, bedoeld om uw bedrijf te ondersteunen. Een maandelijkse uitkering is bedoeld om uw inkomen aan te vullen.

Bent u 55 jaar of ouder en stopt u met uw eigen bedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Een IOAZ-uitkering kunt u aanvragen bij BZF.