Boef zoekt boer

Het gemeentehuis in Kollum was 22 januari 2020 het decor voor een informatieavond voor inwoners en ondernemers van het buitengebied in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Ondermijning in het buitengebied

Publieke en private partijen kwamen deze avond bij elkaar om te luisteren en met elkaar te praten over ondermijnende criminaliteitsrisico's van het buitengebied.
Dit werd georganiseerd door de beide gemeenten, in samenwerking met LTO en Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

‘Boef zoekt Boer’

‘Boef zoekt Boer’ was de titel van de bijeenkomst, die georganiseerd werd om mensen alert te maken op signalen. Ook om hun te behoeden voor het nemen van een stap die voor de rest van hun leven gevolgen kan hebben, grote gevolgen!

De burgemeesters Johannes Kramer en Klaas Agricola spraken met Menno van der Veen (voorzitter van LTO Noord, afdeling Noordoost Friesland) over de groei van de georganiseerde criminaliteit in het buitengebied. Dit buitengebied wordt steeds vaker gezien als erg aantrekkelijk voor ondermijnende activiteiten.

Paul van der Weiden (het CCV, PVO Oost-Nederland) gaf aan de hand van een presentatie ‘Ondertussen in het buitengebied’. De aanwezigen inzicht in de actuele stand van zaken met betrekking tot hoe de onderwereld zich een positie verwerft in het buitengebied. Hij schetste aan de hand van vele voorbeelden hoe de onderwereld gebruik moet maken en ook daadwerkelijk gebruik maakt van faciliteiten uit de bovenwereld: een leegstaand pand, elektriciteit, transport.

Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem informeerde vervolgens over de werking van de stichting met de nadruk op het feit dat anoniem melden bij M. ook daadwerkelijk anoniem is. Voor en na de plenaire sessies konden aanwezigen een bezoek brengen aan de Ondermijningscontainer van Bureau Drugszaken.

In de container kreeg men informatie over zaken als hennepkwekerijen, XTC-labs en de productie van cocaïne. Na een bezoek aan de Ondermijningscontainer kan men sneller de signalen van een drugslab en de aanwezigheid van drugs herkennen, zoals de geur van hennep en synthetische drugs.