Voor alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gemeente kunt u op de volgende link terecht.

Bouwtekening

Bouwtekeningen en bouwplannen worden door de gemeente bewaard. Het is mogelijk deze tekeningen en plannen bekijken.

Wanneer u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet u een bouwplan indienen. Hierin wordt een beschrijving gegeven van wat de bouw of verbouw precies inhoudt. De gemeente vraagt daarnaast om een tekening van de bouw of verbouw, inclusief een situatieschets.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op onze website. U kunt ze bekijken nadat de plannen bekend zijn gemaakt.

U kunt bouwplannen en bouwtekeningen bekijken bij de gemeente.