Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Buurtpreventie

Goed om te weten

WhatsApp inzetten voor buurtpreventie

De bewoners en ondernemers in de gemeente maken steeds vaker gebruik van WhatsApp groepen om elkaar te attenderen op verdachte situaties in de buurt. Via de groep wisselen zij onderling snel en gemakkelijk informatie uit over verdachte situaties of personen die zij signaleren in hun eigen dorp of wijk. Iedereen in de buurt is dan snel geïnformeerd dat er mogelijk iets gaande is en kan maatregelen nemen. WhatsApp is hiermee een moderne digitale vorm van buurtpreventie.

De gemeente en politie nemen niet actief deel in de WhatsApp groepen. Wel houden wij een overzicht bij in welke dorpen of wijken al een WhatsApp groep actief is. Wilt u het initiatief nemen om een groep op te starten in uw buurt, of heeft u al een groep waar u ons van op de hoogte wilt brengen? Stuur dan een mail met als onderwerp ‘WhatsApp groep’ met daarin uw naam, adres en telefoonnummer naar info@noardeast-fryslan.nl. Ook voor verdere vragen of belangstelling kunt u hier een mail heen sturen. 

WhatsApp borden

Als u in een WhatsApp groep zit is het mogelijk dat er belangstelling is voor een WhatsApp buurtpreventie bord in uw buurt, zodat iedereen ook weet dat er een WhatsApp groep is. De aanvraag van een WhatsApp buurtpreventie bord gaat via de gemeente. Om wildgroei van borden tegen te gaan en te voorkomen dat er verschillende soorten borden komen te hangen, kan een aanvraag ingediend worden via info@noardeast-fryslan.nl. De gemeente geeft u toestemming indien het verzoek aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het verzoek wordt ingediend voor de gehele wijk; 
  • De WhatsApp groep is doorgegeven aan de gemeente, met één beheerder als contactpersoon. 
  • Per WhatsApp groep/buurt worden er 2 borden gefinancierd. Er wordt gekeken of er ook echt 2 borden nodig zijn, dit om wildgroei tegen te gaan.   

De gemeente bepaalt waar de borden worden geplaatst. De borden worden geplaatst door Gemeentewurk.

Buurtpreventie

Buurtbewoners kunnen via hun mobiele telefoon berichten naar elkaar sturen en verdachte situaties in de wijk melden. Dit kan door samen een groepschat aan te maken in WhatsApp. Met deze moderne vorm van buurtpreventie helpt u mee om uw wijk of buurt veiliger te maken.

Hoe het werkt?

Ziet een bewoner binnen de WhatsApp groep een verdachte situatie in de buurt? Dan belt deze eerst 112 en stuurt daarna een bericht via WhatsApp. Iedereen binnen de groep ontvangt de melding en is dus gelijk op de hoogte van de situatie en extra alert. Ondertussen kan de politie tot actie overgaan. 

Extra ogen en oren 

De gemeente en politie zijn blij met deze burgerinitiatieven. De politie en andere toezichthouders kunnen namelijk niet overal tegelijk zijn. Via WhatsApp helpen bewoners mee om de buurt veiliger te maken door zelf een groot gebied in de gaten te houden. Hiermee vormen zij extra ogen en oren in de wijk.

Aanmelden

Wilt u een WhatsApp groep starten in uw wijk of buurt? Meld deze dan aan bij de gemeente. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het opstarten of uitbreiden van een WhatsApp groep? Neem dan contact op met de gemeente. U kunt bijvoorbeeld informatie of voorbeeldbrieven aanvragen over regels binnen een WhatsApp groep, het aanmaken van een Facebook-groep of het informeren van uw buurtbewoners.