Eigen bijdrage

Algemeen

Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage voor de Wmo. Deze wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Eigen bijdrage Wlz

Hoeveel eigen bijdrage u betaalt voor zorg vanuit de Wlz, hangt af van:

  • Uw inkomen
  • Uw vermogen
  • Uw leeftijd
  • Uw huishouden
  • De zorg die u ontvangt

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Wmo en Wlz: geen dubbele eigen bijdrage

Mensen die Wlz-zorg én ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, hoeven voor de Wmo-ondersteuning géén eigen bijdrage te betalen. U betaalt dan alleen de eigen bijdrage voor de Wlz.

De vrijstelling geldt voor het hele huishouden: dus krijgt uw partner Wlz-zorg en u Wmo-ondersteuning? Of andersom? Ook dan hoeft degene die de Wmo-ondersteuning krijgt, geen eigen bijdrage te betalen. De precieze voorwaarden vindt u op de website van het CAK.

Vragen over de eigen bijdrage Wmo

Heeft u vragen over de eigen bijdrage voor de Wmo, dan neem dan contact op via (0519)29 88 88 (optie 1). Van maandag tot en met donderdag bereikbaar vanaf 8.30-16.30 en vrijdag van 8.30-12.00.