U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Evenement aanmelden voor 1 september

Hoe meld ik ons evenement aan?

Om te komen tot een goede gemeentelijke en regionale spreiding, worden alle evenementen in een jaaroverzicht weergegeven. Het kan zo zijn dat evenementen niet gehouden kunnen worden op de datum waar de voorkeur naar uitgaat. Daarom is het belangrijk al ver van tevoren voorkeursdata in beeld te hebben. De gemeente heeft daar de volgende regels voor opgesteld.

Melding maken voor 1 september

De organisatoren die een evenement voor het aankomende jaar gaan organiseren, moeten dit voor 1 september kenbaar maken bij de gemeente. De organisator moet de datum van het event doorgeven via het emailadres van Martine van der Kloet(m.vanderkloet@noardeast-fryslan.nl)

  Het evenement kan ook na 1 december nog aangemeld worden bij de evenementencoördinator.

  Daarbij hanteert de gemeente de volgende stappen:

  • De evenementencoördinator toetst of het evenement op de gewenste datum op de gewenste locatie kan plaatsvinden
  • Er kan door de burgemeester (na overleg met eventueel de verantwoordelijke wethouder en de evenementencoördinator) een evenement toegevoegd worden aan het evenementenoverzicht nadat het overzicht is vastgesteld:

  Daarbij gaat het om een bijzondere omstandigheid om een evenement toe te voegen aan het evenementenoverzicht.

  De organisator moet de datum van het event doorgeven via het emailadres van de gemeente.

  • De evenementenkalender wordt in december vastgesteld door de burgemeester, na advisering van de evenementencoördinator. Dit betekent dat de data vastgesteld worden voor de aangemelde evenementen
  • De gemeente streeft naar een goede spreiding van evenementen over het jaar, de locaties en in type evenement
  • De gemeente houdt zoveel mogelijk rekening met de belangen van omwonenden, ondernemers en (sport) bonden

  En verder:

  • Er wordt bij voorkeur op dezelfde datum slechts één evenementenvergunning afgegeven per locatie
  • De organisator kan er niet van uitgaan dat zijn evenement ook daadwerkelijk kan plaatsvinden op de voorgestelde datum. Het volledige vergunningentraject moet doorlopen worden: van vooroverleg tot de dag van het evenement. De burgemeester heeft de bevoegdheid – als daartoe voldoende aanleiding is – de vergunning niet te verlenen of, als deze al is verleend, in te trekken of te voorzien van wijzigingen en/of aanvullende vergunningvoorschriften

  Nadat de organisator de aanvraag heeft ingediend, is deze verplicht om nieuwe risico’s die niet bij de aanvraag zijn opgegeven, te melden aan de burgemeester.

  • Er is een regionale evenementenkalender. Zodra de organisator bij de gemeente voor 1 september aangeeft dat er het jaar daarop een evenement georganiseerd wordt, dat wordt met de hulpdiensten afgestemd of er voldoende inzet zal zijn tijdens het evenement. Want niet alleen het evenement zelf, maar ook een samenloop van verschillende evenementen in de regio heeft invloed op de inzetbaarheid van de hulpdiensten. De veiligheid en/of de openbare orde moet gewaarborgd zijn. De organisator kan verplicht worden gesteld om extra maatregelen te nemen (bijv. extra inzet beveiligers)