U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Evenement aanmelden voor 1 september

Melding maken voor 1 september

De organisatoren die een evenement voor het aankomende jaar gaan organiseren, moeten dit voor 1 september kenbaar maken bij de gemeente. De organisator moet de datum van het event doorgeven via dit formulier: https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Noardeast-Fryslan/Melding_evenement/new

  • De gemeente stelt de evenementenkalender samen, zodat er een goede spreiding ontstaat van het aantal evenementen die in de gemeente (mogelijk) gaan plaatsvinden. In oktober is er afstemming met andere gemeenten, de Veiligheidsregio en politie. Bij de hulpdiensten moet er voldoende capaciteit zijn, zodat de veiligheid tijdens het evenement optimaal is. Dit kan consequenties hebben voor het wel/niet doorgaan van het evenement
  • De evenementenkalender wordt in december vastgesteld door de burgemeester, na advisering van de evenementencoördinator. Dit betekent dat de data vastgesteld worden voor de aangemelde evenementen
  • De gemeente streeft naar een goede spreiding van evenementen over het jaar, de locaties en in type evenement
  • De gemeente houdt zoveel mogelijk rekening met de belangen van omwonenden, ondernemers en (sport) bonden

  En verder:

  • Er wordt bij voorkeur op dezelfde datum slechts één evenementenvergunning afgegeven per locatie
  • De organisator kan er niet van uitgaan dat zijn evenement ook daadwerkelijk kan plaatsvinden op de voorgestelde datum. Het volledige vergunningentraject moet doorlopen worden: van vooroverleg tot de dag van het evenement. De burgemeester heeft de bevoegdheid – als daartoe voldoende aanleiding is – de vergunning niet te verlenen of, als deze al is verleend, in te trekken of te voorzien van wijzigingen en/of aanvullende vergunningvoorschriften

  Het evenement kan ook na 1 december nog aangemeld worden bij de evenementencoördinator.

  Daarbij hanteert de gemeente de volgende stappen:

  • De evenementencoördinator toetst of het evenement op de gewenste datum op de gewenste locatie kan plaatsvinden
  • Er kan door de burgemeester (na overleg met eventueel de verantwoordelijke wethouder en de evenementencoördinator) een evenement toegevoegd worden aan het evenementenoverzicht nadat het overzicht is vastgesteld:

  Daarbij gaat het om een bijzondere omstandigheid om een evenement toe te voegen aan het evenementenoverzicht.

  De organisator moet de datum van het event doorgeven via het emailadres van Martine van der Kloet(m.vanderkloet@noardeast-fryslan.nl)