Fairtrade Gemeente

De gemeente Noardeast-Fryslân is een Fairtrade gemeente. Op 12 februari 2020 ontving de gemeente het  bericht dat de aanvraag voor de titel Fairtrade Gemeente positief was beoordeeld. Het hebben van de fairtrade gemeentetitel betekent dat de gemeente zich inzet voor eerlijke handel en er een werkgroep in de gemeente actief is om dit onder de aandacht te brengen.  

Ook u kunt een bijdrage leveren aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden door zelf fairtrade producten te (ver)kopen, te gebruiken en dat actief uit te dragen. Want elke dag maken we keuzes. En met uw aankopen kunt u wel degelijk een verschil maken. Want als u weet wat u koopt, kunt u eerlijker kiezen en helpt u de werk- en leefsituatie van de boeren en arbeiders stukje bij beetje te verbeteren. Handel vanuit mienskip: koop fairtrade.

Actief inzetten voor Fairtrade?

Wilt u zich actief inzetten voor Fairtrade? Word dan lid van de werkgroep Fairtrade Noardeast-Fryslân. Een werkgroep die actief mensen en organisaties in de gemeente stimuleert om ook te kiezen voor fairtrade. 
U kunt zich aanmelden via (0519) 29 88 88.

Meer informatie?

Op www.fairtradegemeenten.nl  en op www.facebook.com/Fairtradenoardeastfryslan  kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.