Fondsenlijst

Goed om te weten

Fondsenwerven is niet iets dat vanzelf gaat. Bereidt u zich goed voor, denk na over welke financieringsbronnen bij uw project passen en welke aanpak u kiest. Reken er op dat het soms een proces is dat veel vergt van u en uw organisatie. Voordat u start met het indienen van een aanvraag bij een fonds is het altijd raadzaam eerst contact op te nemen met het betreffende fonds om te vragen of uw initiatief wel kans maakt bij het fonds. Het voorkomst teleurstelling en een hoop geïnvesteerde tijd. Daarnaast is het handig om in het achterhoofd te houden dat dit fondsenoverzicht niet compleet is en dat er op lokaal niveau ook kleinere fondsen bestaan die mogelijk aangesproken kunnen worden.

Het VSB fonds heeft een gratis online cursus fondsenwerving ontwikkeld. In deze krijgt u veel tips ten aanzien fondsenwerving. Deze cursus is online te volgen.

Fondsenlijst

e5b5132d-6d2f-4b07-9005-fdf3eeeeaef0