Nieuwsoverzicht

Inloopavonden Windpark op zee

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseren inloopbijeenkomsten voor het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden.
Lees meer over Inloopavonden Windpark op zee

Verkoop bij inschrijving

De gemeente Noardeast-Fryslan biedt te koop aan het opstal met erf en ondergrond, staande en gelegen aan De Terp 22 in Blije, kadastraal bekend gemeente Blija, sectie A, nummer 2805 deels, groot circa 1350m².

Lees meer over Verkoop bij inschrijving