Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Ingrid Vellinga

Ingrid Vellinga

Ingrid Velliga
Ingrid Vellinga

Bedrijvencontactfunctionaris Noardeast-Fryslân

Telefoonnummer (06) 362 184 07
E-mail  i.vellinga@noardeast-fryslan.nl
Werkgebied

Binnenstad Dokkum, Bedrijventerrein Zuiderschans Dokkum, Bedrijventerrein de Veiling Dokkum, Aalsum, Bornwird, Brantgum, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes, Niawier, Oosternijkerk, Paesens, Raard, Ternaard, Waaxens, Wetsens en Wierum.