Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Ingrid Vellinga

Ingrid Vellinga

Ingrid Velliga
Ingrid Vellinga

Bedrijvencontactfunctionaris Noardeast-Fryslân

Telefoonnummer (06) 362 184 07
E-mail  i.vellinga@noardeast-fryslan.nl
Werkgebied

Binnenstad Dokkum, Bedrijventerrein Zuiderschans Dokkum, Bedrijventerrein de Veiling Dokkum, Aalsum, Bornwird, Brantgum, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes, Niawier, Oosternijkerk, Paesens, Raard, Ternaard, Waaxens, Wetsens en Wierum.