Kwijtschelding

Algemeen

Denkt u dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Dan kunt u om kwijtschelding vragen. Dat betekent dat u geen, of minder, belasting hoeft te betalen.

Kwijtschelding niet voor iedereen

Niet iedereen kan kwijtschelding krijgen. Als u het aanvraagt, beoordeelt de gemeente of u kwijtschelding krijgt. De gemeente kijkt bijvoorbeeld naar de hoogte van uw inkomen, uw uitgaven en bezittingen, zoals een eigen woning.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor:

 • Afvalstoffenheffing (exclusief extra containers) 
 • Rioolheffing Onroerende zaakbelasting (OZB)
 • Belasting roerende woon- en bedrijfsruimten

Voor andere belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Voordat u gaat aanvragen

Bent u van plan om kwijtschelding aan te vragen? Lees dan eerst onderstaande informatie goed door.
 

Goed om te weten

Wij houden het aanvragen van kwijtschelding zo eenvoudig mogelijk Dat betekent dat u geen of weinig bewijsstukken hoeft in te leveren. Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld een salarisstrook of bankafschrift.

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen vraagt u online aan met uw DigiD
Op het digitale formulier beantwoordt u een aantal vragen. En u vult uw telefoonnummer en e-mailadres in. Als het nodig is, vragen we u om bewijsstukken mee te sturen. Deze bewijsstukken ontvangen we graag als PDF bestand. Aanvragen Noardeast-Fryslân

Verzoek ingediend? U krijgt meteen een ontvangstbevestiging
Als u uw e-mailadres invult op het formulier, krijgt u meteen een ontvangstbevestiging. Dat is uw bewijs dat de gemeente uw verzoek ontvangen heeft.

Vult u geen e-mailadres in? Dan ontvangt u geen ontvangstbevestiging.

U hoort binnen zes weken of u wel of geen kwijtschelding krijgt
Wij controleren uw gegevens. Deze mogen de Belastingdienst, het UWV, de BRP en de RDW met ons uitwisselen. Het kan zijn dat wij nog meer informatie van u nodig hebben. Dan laten wij u dat weten.

Heeft u meer dan 1 belastingaanslag van de gemeente gekregen?
Let dan goed op! U moet per aanslag apart kwijtschelding aanvragen.

Niet elk jaar opnieuw kwijtschelding aanvragen? Geef toestemming voor de geautomatiseerde toets kwijtschelding
U kunt de gemeente vragen om volgend jaar zelf te controleren of u kwijtschelding krijgt. Dat noemen wij een machtiging voor de geautomatiseerde toets kwijtschelding. Wanneer u dit jaar kwijtschelding krijgt, dan hoeft u volgend jaar dan niet opnieuw een formulier in te vullen om kwijtschelding te krijgen. De gemeente stuurt u voor 28 februari van het volgende jaar een brief. Daarin leest u of u wel of geen kwijtschelding krijgt.

Let op: u krijgt nooit kwijtschelding voor extra containers. Daarvoor betaalt u altijd belasting.

Krijgt u geen geautomatiseerde kwijtschelding? Dan kunt nog wel kwijtschelding aanvragen.

Intrekken toestemming geautomatiseerde toets kwijtschelding

Wanneer u de vorige keer kwijtschelding hebt gekregen en u niet langer wil, dat wij uw gegevens geautomatiseerd toetsen, dan kunt u deze machtiging ook weer intrekken. Hiervoor gebruikt u dit formulier: (intrekken machtiging geautomatiseerde toets kwijtschelding) 

Wanneer u de vorige keer geen kwijtschelding hebt gekregen, dan worden uw gegevens niet langer geautomatiseerd getoetst en hoeft u het formulier niet in te vullen.

 

Let op! Wanneer u de machtiging intrekt, dan moet u zelf weer kwijtschelding aanvragen.

Heeft u een bijstandsuitkering of AOW? 
En heeft u verder geen bezittingen? Zoals een koopwoning, spaargeld of auto? Dan hoeft u geen gemeentelijke belastingen te betalen maar u moet dan wel kwijtschelding aanvragen.

Betaalt u voor kinderopvang? Dan houdt de gemeente daar rekening mee.

De gemeente gaat uit van normbedragen voor bestaanskosten. Deze wijzigen minimaal 2x per jaar, meestal per 1 januari en per 1 juli. De onderstaande links verwijzen naar deze normen.

1 januari 2022 t/m 30 juni

1 juli 2022 t/m 31 december

1 januari 2023 t/m 30 juni 2023

1 juli 2023 t/m 31 december 2023

De energietoeslag telt niet mee bij uw inkomen
De uitgekeerde energietoeslag van maximaal € 1.300 ziet de gemeente niet als inkomen of vermogen (bijvoorbeeld spaargeld). De energietoeslag heeft dus geen invloed op de kwijtschelding.

Extra vermogensvrijstelling
Vanaf 2023 geldt er een vrijstelling voor vermogen. Wij noemen dat de extra vermogensvrijstelling. U heeft vermogen als u bijvoorbeeld een bedrag op een spaarrekening heeft staan. Echtgenoten of 2 partners mogen een extra vermogen van maximaal € 2.000,- hebben. Alleenstaande ouders mogen een extra vermogen van maximaal € 1.800,- hebben. Voor alleenstaanden is dat maximaal € 1.500,-.

Deze extra vermogensvrijstelling komt bovenop de normale vermogensvrijstelling.

Vraag de kwijtschelding zo snel mogelijk aan
Dat kunt u het beste zo snel mogelijk na de ontvangst van de aanslag doen. Wacht u te lang? Dan moet u invorderingskosten betalen. Voor invorderingskosten krijgt u geen kwijtschelding. Die moet u dus altijd betalen.

Heeft u minder dan 3 maanden geleden al betaald? Dan kunt u soms nog wel kwijtschelding krijgen
Betaalde u langer geleden dan 3 maanden? Dan kunt u geen kwijtschelding meer aanvragen.

Hulp nodig bij het invullen van uw verzoek om kwijtschelding?
Vrijwilligers van de Formulierenbrigade van Stichting Welzijn Het Bolwerk in Dokkum helpen u daar graag bij. U hoeft daar niets voor te betalen. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Welzijn Het Bolwerk. U kunt ’s ochtends van 9:30 – 12:00 uur bellen om een afspraak te maken. Bel (0519) 292 223 of mail info@het-bolwerk.eu

De gemeente kijkt naar uw inkomsten, uitgaven en bezittingen
Dat doet de gemeente om te beoordelen of u de belastingen echt niet kunt betalen.
Inkomen:

 • uw netto inkomen per maand (incl. vakantiegeld)
  hieronder vallen onder andere; inkomen uit arbeid, heffingskortingen, pensioen, ontvangen alimentatie, studiefinanciering en overige inkomsten.

Uitgaven:

 • woonlasten (minus huurtoeslag of teruggave hypotheekrente)
 • betaalde alimentatie
 • betaling van belastingschulden en toeslagen
 • de netto kosten kinderopvang
 • premie ziektekostenverzekering (minus zorgtoeslag, minus normbedrag).

Bezittingen:

 • het saldo op uw bankrekening en spaarrekening
 • Uw auto of motor
 • Uw eigen huis, garage of grondbezit.

Kwijtschelding en uitstel van betaling
Vraagt u op tijd kwijtschelding aan? Dan krijgt u automatisch uitstel van betalen, tot wij op uw verzoek hebben beslist. Krijgt u kwijtschelding? Dan hoeft u niets te betalen. Krijgt u geen kwijtschelding? Dan moet u het openstaande bedrag binnen 14 dagen betalen.

Heeft u al betaald en krijgt u toch kwijtschelding? Dan betalen wij het bedrag aan u terug.

Extra containers

Heeft u één of meerdere extra containers? Dan betaalt u daar belasting voor. Het bedrag staat op uw aanslag. Hier krijgt u nooit kwijtschelding voor. U krijgt ook geen uitstel van betaling voor de extra container(s).

Eigen woning

Is de waarde van uw woning hoger dan de hypotheekschuld? Dan spreken we van overwaarde. Wij zien overwaarde als vermogen. U krijgt daarom geen kwijtschelding.

Kostendelersnorm

Woont u met meerdere personen in een huis? En zijn deze 27 jaar of ouder? Dan noemen we dat een kostendeler. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden.

Is de kostendeler een student? Of huurt deze een kamer bij u? Dan noemen we dat geen kostendeler.

Met kostendelers kunt u de kosten voor uw huishouding delen. Daardoor worden deze kosten voor u lager. Dat kan ervoor zorgen dat u geen kwijtschelding krijgt.

Waterschapsbelastingen

Voor de waterschapsbelasting krijgt u een aanslag van het Noordelijk belastingkantoor. Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen? Dan vraagt u het Noordelijk belastingkantoor om vrijstelling. Dit kunt u niet meteen regelen samen met het verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Meer informatie

Meer informatie over aanvragen kwijtschelding van waterschapslasten.

Ondernemers

Ook ondernemers kunnen kwijtschelding aanvragen. Zij kunnen hiervoor hetzelfde formulier gebruiken. Aanvragen Noardeast-Fryslân

Ondernemers kunnen kwijtschelding aanvragen voor het privégedeelte van:

 • Afvalstoffenheffing (exclusief extra containers)
 • Rioolheffing
 • Onroerende zaakbelasting (OZB)
 • Belasting roerende woon- en bedrijfsruimten

Voor de overige belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Automatische incasso

Heeft u de gemeente toestemming gegeven voor automatische incasso? Dan schrijven wij het (termijn)bedrag automatisch af van uw bankrekening. Wij kijken dan niet of er kwijtschelding is aangevraagd.

Vraagt u binnen 3 maanden na de eerste afschrijving via automatische incasso kwijtschelding aan? En wordt de kwijtschelding toegewezen? Dan betalen wij het geïncasseerde bedrag aan u terug.

Krijgt u geen kwijtschelding? Dan heeft u door de automatische incasso al een gedeelte betaald. De automatische incasso loopt door. U voorkomt daarmee dat u te laat betaalt en daardoor extra kosten moet betalen.

Let op: als u langer dan drie maanden voorafgaand aan het verzoek om kwijtschelding (deels) betaald hebt, dan wordt dat niet terug betaald.

Uitstel van betaling

Vraagt u kwijtschelding aan? Dan hoeft u niet te betalen totdat wij op uw verzoek hebben beslist. (dit geldt niet bij automatische incasso, zie hierboven).

Verzoek om kwijtschelding afgewezen

Is uw verzoek afgewezen?

Dan krijgt u een brief van de gemeente. Daarin legt de gemeente uit waarom u geen kwijtschelding krijgt. Soms staat er ook een berekening bij.

Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 10 dagen na dagtekening van de brief (de dagtekening is de datum die bovenaan in de brief staat), administratief beroep aantekenen. Dit administratief beroep dient u in bij het college van Burgemeester en wethouders. In de brief leest u hoe u dit doet en leest u meer informatie over de mogelijkheid van een hoorzitting.

Is uw beroepsschrift afgewezen en bent u het daar niet mee eens?

Dan kunt u de Nationale Ombudsman inschakelen. Bij een afwijzing van uw beroepsschrift zullen wij u hierover informeren.