Lauwersregeling

Algemeen

Wilt u eens een dagje weg? Bijvoorbeeld naar het zwembad of een museum? Of wilt u meedoen aan een culturele workshop of voorstelling? Maar kunt u dit niet betalen? Vraag dan de Lauwersregeling aan.

LET OP! Gehuwden/samenwonenden moeten de toeslag gezamenlijk aanvragen (via de DigiD van één van beiden):

Wat is het?

De Lauwersregeling is voor kinderen van 0 tot 4 jaar en voor volwassenen vanaf 18 jaar. De Lauwersregeling kunt u gebruiken voor leuke activiteiten of praktische zaken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Abonnement bibliotheek
 • Extra schoolkosten (bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, verjaardag meester/juf)
 • Zwembadbezoek (inclusief zwemlessen)
 • Muzieklessen
 • Museumbezoek
 • Een voorstelling.

Wat zijn de spelregels?

 • Uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm. Voor deze regeling gebruiken wij een inkomen en een bijstandsnorm zonder vakantiegeld.
 • Uw vermogen is lager dan de vermogensvrijlating die voor de Participatiewet geldt.
 • U gebruikt de toeslag om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.
 • Om voor het lopende jaar in aanmerking te komen voor een toeslag, dient u de aanvraag voor 30 november in.

De huidige bijstandsnormen en vermogensgrenzen vindt u hier.

Let op: Betalingsbewijzen (zoals bonnetjes en facturen) moet u bewaren tot 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop u de tegemoetkoming heeft ontvangen. Wij kunnen u namelijk vragen hoe u de tegemoetkoming heeft besteed. Dit doen wij steekproefsgewijs. Als blijkt dat u de tegemoetkoming onterecht heeft ontvangen, kunnen wij dit terugvorderen op grond van de Beleidsregels Lauwersregeling.

Wat krijgt u voor vergoeding?

De hoogte van de Lauwersregeling voor 2024 is:

 • Voor kinderen van 0 tot 4 jaar € 141,00
 • Voor personen van 18 jaar tot de AOW-leeftijd € 141,00
 • Voor personen ouder dan de AOW-leeftijd € 269,00

De Lauwersregeling is niet van toepassing voor de gemeente Schiermonnikoog.

Andere regelingen/voorzieningen

Wilt u weten welke andere regelingen of voorzieningen er zijn? Controleer het via www.datgeldtvoormij.nl/noardeast-fryslan . U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk advies gesprek. 

Hulp bij het aanvragen

Voor hulp kunt u terecht bij:

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de gemeente.