U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Lauwersregeling

Met de Lauwersregeling kunnen huishoudens met een laag inkomen een tegemoetkoming krijgen voor kosten van maatschappelijke participatie.

Met maatschappelijke participatie bedoelen we: zoveel mogelijk in groepsverband meedoen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten.

U kunt hierbij onder andere denken aan de volgende zaken:

 • Lidmaatschap van een sport- of toneelvereniging: denk aan de contributie, maar bijvoorbeeld ook aan sportkleding om de sport te kunnen beoefenen
 • Bijkomende schoolkosten, bijvoorbeeld voor het Sinterklaasfeest of de verjaardag van meester of juf
 • De bijdrage aan de peuterspeelzaal
 • Het abonnement van de bibliotheek, speelotheek en sport- en speluitleen
 • Muzieklessen en het huren van een muziekinstrument
 • Zwembadbezoek (inclusief zwemlessen)
 • Museumbezoek
 • Volgen van hobbycursussen
 • Enzovoorts

Wanneer kom ik in aanmerking?

U hebt een laag inkomen als uw inkomen per maand lager is dan 110% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is. U vindt deze bedragen op het aanvraagformulier. In bijzondere situaties kan een andere norm van toepassing zijn. U kunt hierbij denken aan de situatie van inwoning.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Voor de kosten van uw kinderen van 4 tot 18 jaar kunt u een beroep doen op het Kindpakket. De bedragen op grond van de Lauwersregeling worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd met het cijfer van de consumentenprijsindex over het voorgaande kalenderjaar, afgerond naar boven op hele euro’s.

Voor 2020 gelden de volgende bedragen

 • Kind tot 4 jaar € 118,-
 • Persoon 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 118,-
 • Persoon pensioengerechtigde leeftijd en ouder € 127,-

Vergoeding Identiteitsbewijs

Heeft u een inkomen dat lager is dan 110% van de voor u geldende netto bijstandsnorm dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding in de aanschaf van een ID-bewijs.

De vergoeding bedraagt maximaal € 30,00 en is nooit meer dan de werkelijke kostprijs. De aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden en kan eenmaal per geldigheidsperiode van het ID-bewijs worden ingediend.

Op het aanvraagformulier Lauwers- en ID-regeling 2020 zijn de normen vermeld. Neemt u gerust contact op met de gemeente wanneer u hier vragen over heeft.

De kosten van de aanschaf van een identiteitsbewijs kunnen worden vergoed worden tot een bedrag van maximaal € 30,00.

Om de Lauwersregeling of ID-regeling aan te vragen moet u een minimaformulier invullen. De Lauwersregeling moet worden aangevraagd voor 30 november van het lopende jaar.