Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Materiaal lenen en voorzieningen voor eigen rekening

Organisatoren doen vaak een beroep op de gemeente als het gaat om drang- en afzethekken, borden voor omleiding van verkeer, afvalcontainers en zoals eerder vermeld: het gebruik van stroom en water.

Goed om te weten

Wilt u materiaal lenen?

Check hier de voorwaarden en vul het formulier in samen met de aanvraag die u doet voor de vergunning van het evenement.

Voor eigen rekening zijn o.a:

 • Voorzieningen die worden getroffen om het evenemententerrein aan te kleden (bijv. tenten, toiletten)
 • In kader van publieksveiligheid: EHBO, beveiligers
 • Het herstellen van schade in het publieke domein
 • Inzetten van hekkenbewaarders
 • Publieksvoorzieningen als toiletten, horeca etc
 • Is er sprake van een busroute, dan moet u contact opnemen met busmaatschappij Arriva
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het weer schoon achterlaten van het terrein. 

Gebruik water

Bij een buitentemperatuur van 23°C of hoger is de organisator verplicht om gratis drinkwater beschikbaar te stellen bij de EHBO-posten en/of de verzorgingsposten. Een tappunt of de kraan bij de toiletten op de evenementenlocatie voor drinkwater is voldoende. Het gebruik van water wordt gratis door de gemeente ter beschikking gesteld. De organisator moet zelf zorgen voor schone waterslangen en is verantwoordelijk voor het leveren van schoon water tijdens evenementen.

Sanitaire voorziening

Evenementen waarbij (alcoholhoudende) dranken worden geschonken moeten beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Als organisator moet u zorgen voor voldoende voorzieningen: een dames- heren en gehandicaptentoilet per 150 bezoekers. Wildplassen moet te allen tijde worden voorkomen. In plaats van toiletten voor de mannen kan in dit geval ook gekozen worden voor plaskruizen. Deze gelden als vier toiletten. Daarnaast geldt dat:

 • De heren- en damestoiletten duidelijk en herkenbaar van elkaar gescheiden moeten zijn
 • De locatie waar de toiletten zich bevinden goed verlicht moet zijn
 • De toiletten zodanig geplaatst moeten worden zodat deze toegankelijk zijn en niet om kunnen vallen
 • Er altijd voldoende toiletpapier aanwezig moet zijn
 • De toiletten gedurende de activiteit gereinigd moeten worden

Let op!

Lozing op het oppervlaktewater is nooit toegestaan. Afvalwater moet geloosd worden op de gemeentelijke riolering middels een passende voorziening. Indien dit niet mogelijk is dan moet de organisator een voorziening treffen zodat geen lozing op het oppervlaktewater plaatsvindt en afgevoerd wordt naar een daarvoor bestemd inzamelpunt. Dit geldt met name voor toiletwagens/tapinstallaties/bakkramen.

Inzet beveiligers

Veel organisatoren zetten beveiligers in bij een evenement. Met name bij muziekfeesten zoals tentfeesten worden beveiligers ingezet. Wij gaan bij het aantal beveiligers uit van 2 per 500 bezoekers. Bij elke 250 bezoekers komt er 1 beveiliger bij. Dit is een richtlijn. Als gemeente kunnen we (afhankelijk van de locatie, ervaring of ontwikkelingen) meer beveiliging eisen.