Ontheffing sluitingstijden horeca

Algemeen

Voor de horecabedrijven wordt er onderscheid gemaakt in openingstijden tussen commerciële horeca en paracommerciële horeca.

Commerciële rechtspersonen

  • Het is de houder van een commercieel horecabedrijf verboden om tussen 02.00 en 08.00 uur bezoekers toe te laten tot het horecabedrijf.
  • Horecabedrijf dat deel uitmaakt van een dorpshuis, verenigingsgebouw of sportcomplex is het verboden om tussen 01.00 en 08.00 uur bezoekers toe te laten of te laten verblijven
  • Het is de houder van een openbare inrichting die mede gericht is op het verstrekken van spijzen na de toelatingstijden van horecabedrijven verboden bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 03.00 en 08.00 uur.
  • Voor terrassen geldt dat het verboden is om een terras behorende bij een openbare inrichting op maandag t/m donderdag tussen 00.00 en 08.00 uur en op vrijdag t/m zondag en de dag volgend op algemeen erkende feestdagen tussen 01.00 uur en 08.00 uur bezoekers toe te laten of te laten verblijven.

Paracommerciële rechtspersonen

  • Paracommerciële rechtspersonen met een sportieve aard kennen schenktijden van 18.00 tot 23.00 uur van maandag tot en met vrijdag en op zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 19.00 uur.
  • Voor overige paracommerciële rechtspersonen geldt een schenktijd van maandag tot en met zondag van 14.00 tot 01.00 uur.  

Tijdelijke ontheffing afwijkende sluitingstijden

Voor horecabedrijven in de gemeente zijn de openings- en sluitingstijden vastgesteld. De burgemeester heeft de bevoegdheid om tijdelijk andere sluitingstijden vast te stellen voor een horecabedrijf. Voor deze tijdelijke afwijking sluitingstijd moet de vergunninghouder een ontheffing aanvragen bij de gemeente.