perceel weiland gelegen aan de Miedwei, kadastraal bekend gemeente Westergeest, sectie F, nummer 41

Verpachting perceel weiland

 

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân vragen geïnteresseerden een bod uit te brengen voor het pachten van een perceel weiland gelegen aan de Miedwei, kadastraal bekend gemeente Westergeest, sectie F, nummer 41.

 

De grond zal op jaarbasis worden verhuurd

Er wordt een huurovereenkomst afgesloten voor een jaar met stilzwijgende verlenging. Het perceel heeft een grootte van 1370 vierkante meter in rood aangegeven op bijgaande luchtfoto. In het onderste puntje van het perceel bevindt zich de exoot Japanse duizendknoop. Deze exoot mag niet worden afgemaaid en vervoerd worden in verband met verspreiding waardoor nieuwe groeiplaatsen ontstaan. 

 

Gunning

Gunning is in principe aan de hoogste bieder (onder voorbehoud van de hoogte van het bod) 

 

Bod uitbrengen

Uw bod dient uiterlijk op 29 februari 2024 om 12.00 uur ingediend te zijn. Dit kan per e-mail aan grondzaken@noardeast-fryslan.nl, onder vermelding van: bod perceel bij Miedwei. Biedingen na vermelde datum en tijdstip worden niet in behandeling genomen. Bij gelijke biedingen wordt er gevraagd om opnieuw een bod uit te brengen.

 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met mevrouw P. Noordenbos, via grondzaken@noardeast-fryslan.nl of telefonisch via (0519) 29 88 88.

Weiland