Reclame maken

Algemeen

Wilt u een reclamebord ergens aan ophangen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

Wat is het?

  • Handelsreclame gaat over het openbaar aanprijzen van goederen of diensten voor een commercieel doel.
  • Het gaat om reclame als een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats
  • Het is het maken of voeren van handelsreclame aan een onroerende zaak
  • Dat geldt als u eigenaar van die onroerende zaak bent, maar ook als u het iemand anders toestaat of gedoogd
  • Het aanplakken van meningen of bekendmakingen op aanplakzuilen valt niet onder handelsreclame.

Aan welke regels moet ik voldoen?

  • Voor het maken van handelsreclame is vaak een vergunning nodig. Wij toetsen uw reclame aan het reclamebeleid en het welstandsbeleid. Soms zijn er mogelijkheden om zonder vergunning reclame te maken. 
  • Via deVergunningcheck - Omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig hebt. U kunt hier ook de vergunning aanvragen.

Waar geregeld?

  • Algemene plaatselijke verordening (artikel 4.15 Apv)