Regenboogwerkgroep

De werkgroep Regenbooggemeente Noardeast-Fryslân werkt samen met de gemeente.

Wie zijn we?

De werkgroep bestaat uit: Lenie, Joanneke, Liesbeth, Dirk, Durkje en Ylse. 
Heb je vragen of suggesties? We zijn bereikbaar via e-mail truecolors0519@gmail.com.

Daarnaast vind je de Regenboogwerkgroep voor al het up-to-date LHBTI+ nieuws van Noardeast-Fryslân op @TrueColors0519 via Facebook/Twitter/Instagram.

Wat doen we?

We doen heel veel:

  • we delen kennis en kunde,
  • we gaan samen met de gemeente proberen praktisch beleid op te zetten,
  • we organiseren LHBTI+ netwerkbijeenkomsten in samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven,
  • we organiseren oudercontactavonden,
  • we geven voorlichting op scholen (basis- en voortgezet onderwijs) en
  • we hebben overleg met sportverenigingen, scholen, politie, GGD enzovoort.

Ook laten we vier keer per jaar de regenboogvlag wapperen op het stadhuis, bij scholen, de politie, sportclubs en bedrijven.