Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Schouwsloot

Eens in de 12 jaar controleert Wetterskip Fryslân het waterpeil in de schouwsloten. Schouwsloten waarin minder dan 50 centimeter water staat moeten gebaggerd worden. Eigenaren van de schouwsloten hebben daarover in 2018 een brief van het Wetterskip gekregen.

Hierin staat het verzoek de sloot voor 1 november 2018 te baggeren. Mocht de sloot niet voor 1 november 2018 gebaggerd zijn, dan wordt de termijn met één jaar verlengd. Dan moet uiterlijk 1 november 2019 de sloot gebaggerd zijn. Het uitbaggeren is een gezamenlijke verplichting voor de gemeente en de eigenaar. De gemeente is namelijk voor de helft eigenaar van de sloot.

Goed om te weten

Vergoeding werkzaamheden

Voor de gemeente Noardeast-Fryslân is dat de particuliere- en agrarische perceeleigenaren het baggeren uit zullen gaan voeren. Het betreft dan het baggeren inclusief het verwerken op het particuliere- of agrarische perceel. De Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO) heeft  aangegeven dat voor de werkzaamheden een passende vergoeding  door de gemeente moet worden betaald. Een vergoeding van € 1,00 per strekkende meter is hierbij reëel en acceptabel gebleken. De vergoeding is vastgesteld op € 1,00 per strekkende meter gebaggerde sloot en  gebaseerd op uitvoering door particuliere- of agrarische perceeleigenaren, inclusief de verwerking op die percelen. Dit gaat uitsluitend om een vergoeding voor het baggeren van de percelen waarbij een aanschrijving door Wetterskip Fryslân is gedaan. En waarbij de werkzaamheden uitgevoerd worden voor 1 oktober 2019. Andere sloten en werkzaamheden hieraan komen niet in aanmerking voor een vergoeding. 

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor de vergoeding?

Voor aanvang van de werkzaamheden stuurt u ons een kopie van uw eigen aanschrijving door het Wetterskip. Hierbij geeft u, onder vermelding van alle eigen gegevens en (bank)rekeningnummer, aan welk perceel u gaat baggeren en wanneer. Hierbij moet dan ook het kadastrale nummer (dit staat op de aanschrijving) en het aantal gebaggerde meters per perceel worden opgegeven. Met deze aanvraag conformeert u zich aan de door Wetterskip Fryslân opgelegde voorwaarden (minimaal 50 cm diepte voor waterhoudende sloten) voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Aanvragen

De aanvraag kunt u sturen naar: info@noardeast-fryslan.nl, t.a.v. dhr. H. Hummel. Na het afronden van het baggeren kunnen de werkzaamheden afgemeld worden.

Na controle van de werkzaamheden door de gemeente en/of Wetterskip Fryslân volgt bij goedkeuring de uitbetaling van de vergoeding.