Slopen

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente.

Wanneer moet ik een sloopmelding doen?

Wilt u een gebouw of pand slopen? Of een deel daarvan? Dan bent u verplicht een sloopmelding te doen als:

 • Bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt
 • U bij de sloop asbest verwijdert, Maar let op! U dient bij sloopwerkzaamheden in het bezit te zijn van een asbestinventarisatierapport als uw bouwwerk of object gebouwd is voor 1 januari 1994. Dit conform het asbestverwijderingsbesluit 2005.

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Soms hebt u in plaats van de sloopmelding een omgevingsvergunning nodig:

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan

Wanneer hoef ik niets te melden?

 • Als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt én
 • Als u bij de sloop geen asbest verwijdert en
 • Als de sloopwerkzaamheden geen erkend monument betreffen
 • Als de sloopwerkzaamheden niet verricht worden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als het slopen niet in strijd is met het bestemmingsplan

Sloopmelding

 • Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voor de werkzaamheden
 • U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding
 • 4 weken nadat u deze brief ontvangen hebt, kunt u beginnen met slopen
 • Verwijdert u zelf maximaal 35 m2 asbest? Doe de sloopmelding dan 5 werkdagen van te voren
 • U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding
 • U kunt dan meteen beginnen met de werkzaamheden

Omgevingsvergunning

 • Vraag de omgevingsvergunning minimaal 8 weken voor de werkzaamheden aan
 • Binnen 8 weken weet u of u de omgevingsvergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd
 • Beslist de gemeente niet in deze tijdsperiode? Dan krijgt u de vergunning automatisch
 • Is het een ingewikkelde aanvraag? Dan hoort u binnen 26 weken of u een vergunning krijgt. Ook dit kan verlengd worden met 6 weken

Welke gegevens hebt u nodig bij de sloopmelding?

 • Naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • Naam en adres van diegene die gaat slopen
 • Adres, kadastraal nummer en aard van het te slopen bouwwerk
 • Wanneer en hoe laat u gaat slopen
 • Hoe u gaat slopen
 • Gegevens van de materialen die u gaat afvoeren

Het melden van sloop is gratis. Een omgevingsvergunning is geen vast bedrag. Dit hangt af van allerlei factoren: asbest, sloopveiligheidsplan, monument of bestemmingsplan.