Stedenband Fulda

Dokkum, Fulda en Crediton hebben door Bonifatius een speciale band met elkaar.

De heilige Bonifatius kwam in 675 als Wynfrith ter wereld in het Engelse Crediton, werd in 754 vermoord bij Dokkum en begraven in het Duitse Fulda. Dat Bonifatius, die ook wel de apostel van de Duitsers genoemd wordt, de link is tussen Dokkum, Crediton en Fulda is dus wel duidelijk. Maar meer nog dan missionaris was hij ook de architect van het christelijke West-Europa, omdat hij een groot aandeel had in de grondvesting van de kerk van Rome en in de culturele eenheid van West-Europa. Vóór 2002 zijn er diverse contacten en uitwisselingen tussen de steden geweest, veelal ontstaan vanuit een particuliere achtergrond. Ook zijn er vriendschapsverdragen tussen de steden gesloten.

Vriendschapscomité

Op initiatief van de gemeente Dongeradeel werd op 20 november 2002 het “Vriendschapscomité Dokkum Crediton Fulda” geïnstalleerd met afgevaardigden uit verschillende geledingen van de samenleving. Niet alleen de bestuurlijke banden zijn sindsdien stevig aangehaald. Ook de contacten tussen de inwoners van Dokkum, Fulda en Crediton zijn versterkt. En met name de band met het 70.000 inwoners tellende Fulda, de Barokstad van Duitsland, met een verzorgingsgebied van nog eens 150.000 inwoners, is daardoor zeer hecht geworden.

Dokkum en Fulda zijn sinds 2013 partnersteden

Op 5 juni 2013 hebben Burgemeester Marga Waanders en Gerhard Möller Oberbürgermeister van Fulda in volle overtuiging deze partnerstad overeenkomst gesloten en ondertekend, waardoor de steden Fulda en Dokkum met elkaar verbonden werden. Een partnerstadovereenkomst is niet een vrijblijvend gesloten verdrag. Het eerder gesloten vriendschapsverdrag had deze kenmerken van vrijblijvendheid nog wel. De status van partnerstad geeft een extra dimensie aan het wonen in Noardeast-Fryslân. Verenigingen en instellingen worden van harte uitgenodigd om te participeren in de stedenband. In de navolgende oorkonde wordt toegelicht wat de stedenband inhoudt.

Tekst oorkonde stedenband tussen Dokkum en Fulda

De Stad Fulda en de Stad Dokkum hebben op 20 juni 1998 een vriendschapsverdrag gesloten. Na jaren van intensieve ontmoetingen en het gestadig naar elkaar toegroeien, ontstond zowel in Dokkum als in Fulda de wens om de band te versterken. De verbinding tussen beide steden levert een belangrijke bijdrage aan de verstandhouding zoals goede buren die met elkaar hebben. Ze beantwoordt aan het voorbeeld van de Heilige Bonifatius, wiens geestelijke en geografische invloedssfeer Europese en daardoor ook volken verbindende dimensies had. Wederzijdse bezoeken van de burgers, vooral van jongeren, zullen bijdragen aan een verdieping van de relatie tussen de beide steden. Ook wordt gestreefd naar uitwisseling van ervaringen van deskundigen op diverse gebieden, zoals wetenschap, kerk, cultuur, industrie, handel, ambacht, bedrijven, gemeentepolitiek en sport. Alle verenigingen en instellingen zijn uitgenodigd om te participeren in deze stedenband. Moge het gevoel van broederschap door wederzijds begrip worden bevorderd, om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de Europese eenheid. In de geest van wederzijds respect en vertrouwen zullen beide steden als partners eendrachtig handelen en bevorderen dat de inwoners van beide steden naar elkaar toegroeien in een verenigd Europa. Door het aangaan van de stedenband en een daaruit voortvloeiende blijvende vriendschap wordt tot uitdrukking gebracht dat voor het samenwerken van alle naties tolerantie en wederzijds respect bepalend zijn.

Dokkum en Crediton hebben een vriendschapsband

De contacten met het 7600 inwoners tellende Crediton in het graafschap Devon (Zuidwest-Engeland) gaan al terug tot 1954. Deze contacten zorgden er voor dat op 1 juli 1988 de vriendschapsakte tussen Dokkum en Crediton werd ondertekend.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.vriendschapscomitedokkum.nl  en de website van Fulda.