Stembureaus

In de gemeente Noardeast-Fryslân zijn meerdere stembureaus. U kunt zelf kiezen bij welk stembureau u wilt stemmen. Op uw stempas staat een stembureau in uw buurt, maar u bent niet verplicht daar te stemmen.

Stembureaus

Nr. Naam Adres Plaats
1 Gemeentehuis Dokkum Koningstraat 13 Dokkum
2 CBS Eben Haëzer Kweekschoolstraat 2 Dokkum
3 Verzorgingshuis Dongeraheem Dongeradyk 67 Dokkum
4 CBS De Hoeksteen Zwaluwstraat 49 Dokkum
5 De Fontein Op de Keppels 3 Dokkum
6 CBS De Regenboog Mearsloatswal 2 Dokkum
7 Verpleeghuis De Waadwente Birdaarderstraatweg 68 Dokkum
8 CBS De Bron Kapellaan 5 Dokkum
9 MFA de Dobbe Mounebuorren 11 Anjum
10 Dorpshuis De Nije Pôle Van Kleffenswei 6 A Raard
11 Dorpshuis De Terpring Roasterwei 6 Brantgum
12 Dorpshuis De Jister Stienfeksterwei 2 A Ee
13 Lokaal bij de PKN-kerk It Roster 2 Engwierum
14 Yn 'e bedelte Ternaarderwei 2 A Hantum
15 't Sintrum Elbasterwei 1 A Holwerd
16 Lokaal De Gearkomst Doarpsstrjitte 16 Lioessens
17 Verzorgingshuis De Skûle ingang Skûlestrjitte Metslawier
18 Lokaal De Wynroas Seewei 40 Moddergat
19 De Stikel Achterwei 1 Morra
20 Dorpshuis De Nespel Ids de Beerstrjitte 1 A Nes
21 Nij Sion Bornensisstrjitte 4 Niawier
22 Dorpshuis De Terp Doktersfiif 22 Oosternijkerk
23 Café Fryslân Heechswei 15 Oostrum
24 Dorpshuis Tunawerth Aldbuorren 13 Ternaard
25 Dorpshuis De Pipenâle Master Sinnemastrjitte 9 Wierum
26 Gemeentehuis Kollum van Limburg Stirumweg 18 Kollum
27 Meckama State Kollum Tsjerk Hiddesstraat 42 Kollum
28 Pro Rege Kollum Oosterburgstraat 3 Kollum
29 Dorpshuis 't Trefpunt Kollumerpomp Foijingaweg 15 E Kollumerpomp
30 M.F.C. Hústerwâld Oudwoude de Wygeast 14 Oudwoude
31 M.F.C. De Tredder Westergeest Eelke Meinertswei 33 Westergeest
32 Dorpshuis De Trije Doarpen Foarwei 116 Kollumerzwaag
33 Eendracht K'Zwaag Koarteloane 6 Kollumerzwaag
34 Dorpshuis De Bosk Zwagerbosch Boskwei 10 Zwagerbosch
35 Dorpshuis Toutenburg Burum Meihuizenstraat 2 Burum
36 Dorpshuis De Schans Munnekezijl Zijlstraat 2 Munnekezijl
37 Woonzorg Centrum Foswert Foswerterstrjitte 71 Ferwert
38 Doarpshûs De Nije Tille Ringweg 21 Marrum
39 MFC It Trefpunt De Singel 7 Hallum
40 Offingaburg Offingaburg 1 Hallum
41 MFC Het Spectrum Schoolstraat 12 Burdaard
42 MFC Fjildsicht Farrewei 22 A Blije
43 Doarpshûs De Fjouwer Flieterpsterdyk Reitsum
44 CBS De Pionier Alde Terp 2 Dokkum