Belangrijke notificatie

Let op! Vanaf donderdag 18 mei 2023 is het gemeentehuis in Kollum gesloten. U kunt vanaf maandag 22 mei 2023 voor Burgerzaken terecht in Dokkum. Maakt u een afspraak na 18 mei? Dan moet u naar het gemeentehuis in Dokkum om het product aan te vragen.

Stempas en kiezerspas

U krijgt - maximaal 14 dagen voor de verkiezingen - op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Voor elke verkiezing ontvangt u een aparte stempas.

Op de stempas staat het adres die het dichtstbij is voor u. Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. 

U neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs.
Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Kunt u niet zelf stemmen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

Als u voldoet aan de voorwaarden om te stemmen krijgt u 2 stempassen. Eén voor de Provinciale Statenverkiezing en één voor de Waterschapsverkiezing. Een stempas is geldig voor één verkiezing. Op de stempas staat voor welke verkiezing deze is.

Bij verhuizing

Als u in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. U kunt ook iemand uit uw oude woonplaats machtigen om namens u te stemmen.

Vervangende stempas

Heeft u geen stempas gekregen of bent u uw stempas verloren? Dan kunt u bij de gemeente een nieuwe stempas aanvragen. Dit moet bij de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling woonde. Dat kan schriftelijk of mondeling. De schriftelijke aanvraag moet op vrijdag 10 maart 2023 vóór 17.00 uur binnen zijn. Bij de schriftelijke aanvraag moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs laten zien. 

Wilt u liever langskomen op het gemeentehuis in Kollum? Dan kan dit tot en met 14 maart 2023 tot 12.00 uur. U hoeft hier geen afspraak voor te maken. 

Kiesrecht daklozen

Om te kunnen stemmen, is een stempas nodig. Die verstrekt de gemeente aan de hand van de Basisregistratie Personen (BRP). Als u dakloos bent, staat u mogelijk niet in de BRP vermeld. U ontvangt dan geen stempas en kunt dus niet stemmen. Staat u wel in de BRP vermeld, bijvoorbeeld met een briefadres?
Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Ook kunt u contact opnemen met de persoon die woont op het briefadres. Dit kan gaan over het ontvangen/ophalen van de stempas.

Kiezerspas

Provinciale Staten verkiezing

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u binnen de hele provincie stemmen.

Waterschapsverkiezing

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont? Dan kunt u ook voor deze verkiezingen een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u bij de waterschapsverkiezing binnen het hele waterschap stemmen.

Schriftelijke aanvraag

U kunt een schriftelijk verzoek voor een kiezerspas uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 vóór 17.00 uur aanvragen. Hiervoor kunt u dit formulier Model K 6-1 (Verzoek om een kiezerspas) gebruiken. Heeft u al een stempas in huis, dan moet u deze bij het verzoek mee sturen.

Mondelinge aanvraag

Wilt u liever langskomen voor het aanvragen van een kiezerspas? Dit kan tot dinsdag 14 maart 2023 tot 12.00 uur. U gaat naar het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat ingeschreven. Daar kunt u de stempas vervangen door een kiezerspas.

Adresgegevens

U kunt het verzoek voor het aanvragen van een kiezerspas versturen naar het volgende adres:

Inwoners gemeente Noardeast-Fryslân:

Gemeente Noardeast-Fryslân
Postbus 1
9100 AA  Dokkum