Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Subsidie Betinkingen Noardeast-Fryslân

Wie kunnen aanvragen

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk of aan groepen van minimaal 5 natuurlijke personen die initiatieven organiseren en/of uitvoeren die bijdragen aan het bereiken van het doel van deze regeling.

Voorwaarden

  1. Eén gesubsidieerde activiteit per dorpskern/stad.
  2. De activiteit moet toegankelijk zijn voor alle inwoners.
  3. De herdenkingsactiviteit vindt plaats bij een oorlogsmonument.
  4. Subsidie zal alleen worden toegekend als de subsidieaanvraag 6 weken voor de activiteit is ingediend. Te late verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

De aanvraag voor de subsidie moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit bij ons binnen zijn. Deze stuurt u naar het onderstaande e-mailadres. 

Vragen?

U kunt ons bereiken via de mail: subsidiebureau@noardeast-fryslan.nl of telefonisch op 0519-298888.