Subsidie Betinkingen Noardeast-Fryslân

Algemeen

Wie kunnen aanvragen

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk of aan groepen van minimaal 5 natuurlijke personen die initiatieven organiseren en/of uitvoeren die bijdragen aan het bereiken van het doel van deze regeling.

Voorwaarden

  1. Eén gesubsidieerde activiteit per dorpskern/stad.
  2. De activiteit moet toegankelijk zijn voor alle inwoners.
  3. De herdenkingsactiviteit vindt plaats bij een oorlogsmonument.
  4. Subsidie zal alleen worden toegekend als de subsidieaanvraag 6 weken voor de activiteit is ingediend. Te late verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

De aanvraag voor de subsidie moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit bij ons binnen zijn. Deze stuurt u naar het onderstaande e-mailadres. 

Vragen?

U kunt ons bereiken via de mail: subsidiebureau@noardeast-fryslan.nl of telefonisch op (0519) 29 88 88.