Subsidie jeugdactiviteiten

Wie kunnen aanvragen

Dorpsbelangen en Wijkraden.

Goed om te weten

De subsidie bestaat uit een vast bedrag. De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van het aantal inwoners per dorpsbelang of wijkraad.

Subsidieaanvraag

De jaarlijkse subsidie wordt door dorpsbelang of wijkraad samen aangevraagd met de subsidie dorpen- en wijkenbudget.

Subsidieregeling

De subsidieregeling en de toelichting vindt u hieronder.