Subsidie Ynwenners yn beweging

Wie kunnen aanvragen

Organisaties die eenmalig een activiteit organiseren die zich richt op sport- en beweegactiviteiten met gemeentelijke, bovengemeentelijke, provinciale, landelijke en/of internationale deelname.

Goed om te weten

Indienen subsidieaanvraag

De aanvraag voor de eenmalige subsidie moet 6 weken voor aanvang van de activiteit bij ons binnen zijn.