Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is bedoeld om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Veel gestelde vragen over de Tozo kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Komt u er met onderstaande informatie niet uit? Bel of mail gerust onze bedrijvencontactfunctionarissen bij de gemeente Noardeast-Fryslân of bedrijvencontactfunctionaris bij de gemeente Dantumadiel.

Hoe vraag ik het aan?

De Tozo regeling wordt voor de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel uitgevoerd door Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Door onderstaande link te gebruiken kunt u digitaal een aanvraag indienen.

Aanvraag indienen

Om een aanvraag te kunnen doen wordt er een aantal gegevens gevraagd die u bij de hand moet hebben.

 • Een DigiD account van u en een eventuele partner
 • Uw KvK inschrijfnummer
 • Een kopie van uw bankpas (voor en achterzijde)
 • Een kopie van uw laatste loonspecificatie (als er naast bedrijfsinkomsten nog andere inkomsten zijn)
 • Een kopie van je identiteitsbewijs (voor en achterzijde) van u en eventueel een partner in één document

Wanneer kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Twijfelt u of er recht bestaat? Gebruik dan de web-tool op de website krijgiktozo.nl. Na het invullen van de vragenlijst wordt u doorverwezen naar Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Als u Tozo wilt aanvragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een gevestigde zelfstandige (ondernemer of zzp'er).
 • Uw inkomsten zijn gedaald door de coronamaatregelen.
 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U bent geen student. Als u recht hebt op studiefinanciering, hebt u geen recht op de Tozo.
 • U bent Nederlander, een burger van een land uit de Europese Unie, of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw bedrijf is actief in Nederland, of een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor bedrijven. Zo moet u ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met uw bedrijf.
 • U voldoet aan het urencriterium. U werkt dan minimaal 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Bureau Zelfstandigen Fryslân

Bureau Zelfstandigen Fryslân is een vrijwillig samenwerkingsverband van 15 Friese gemeenten voor de uitvoering van de Bbz2004 en IOAZ. Het samenwerkingsverband is ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden.