U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis.
Op basis van deze tijdelijke regeling kunt u voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum krijgen. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen.

Komt u er met onderstaande informatie niet uit? Bel of mail gerust onze bedrijvencontactfunctionarissen.

Hoe vraag ik het aan?

De Tozo regeling wordt voor de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel uitgevoerd door Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Een aanvraag kunt u indienen via de website van Bureau Zelfstandigen Fryslân.
Het aanvragen van de Tozo-regeling gaat digitaal, dat is op dit moment de enige manier om een aanvraag te doen. Lukt dat niet? Vraag dan hulp van bijvoorbeeld de boekhouder.

Om een aanvraag te kunnen doen wordt er een aantal gegevens gevraagd die u bij de hand moet hebben.

 • Een DigiD account om in te kunnen loggen
 • Een DigiD account van eventueel je partner om in te kunnen loggen
 • Je KvK inschrijfnummer
 • Een kopie van je bankpas (voor en achterzijde)
 • Een kopie van je laatste loonspecificatie als je naast je bedrijfsinkomsten nog een baan hebt
 • Een kopie van je identiteitsbewijs (voor en achterzijde) van jou en eventueel je partner in één document

De grote stroom digitale aanvragen vraagt veel van de techniek. Bureau Zelfstandigen Fryslân kan daarom niet uitsluiten dat het op piekmomenten even duurt voordat een formulier opent. Tip is dan 5 minuten te wachten, de browsergeschiedenis te wissen en het daarna opnieuw te proberen.

Wanneer kom ik in aanmerking?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tozo regeling zijn bekend gemaakt. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen te melden wanneer er een noodzaak is voor een aanvraag. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Veel gestelde vragen over de Tozo regeling kunt u op de volgende locatie vinden.

Controleer of u recht heeft

Op de website krijgiktozo.nl kunnen ondernemers meer informatie vinden over Tozo regeling. Met behulp van vragen op deze pagina kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling. Na het invullen van de vragenlijst wordt u doorverwezen naar Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Bureau Zelfstandigen Fryslân

Bureau Zelfstandigen Fryslân is een vrijwillig samenwerkingsverband van 15 Friese gemeenten voor de uitvoering van de Bbz2004 en IOAZ. Het samenwerkingsverband is ondergebracht bij de gemeente Leeuwarden.

Informatie van andere organisaties