Belangrijke notificatie

Let op! Vanaf donderdag 18 mei 2023 is het gemeentehuis in Kollum gesloten. U kunt vanaf maandag 22 mei 2023 voor Burgerzaken terecht in Dokkum. Maakt u een afspraak na 18 mei? Dan moet u naar het gemeentehuis in Dokkum om het product aan te vragen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022

De definitieve uitslag

Lijstnr Aanduiding van de politieke groepering Aantal Stemmen
1 CDA 2769
2 FNP 4643
3 S!N - Sociaal in Noardeast-Fryslân 4299
4 ChristenUnie 2286
5 VVD 909
6 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1436
7 Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân 1121
8 Actief Lokaal 321
9 Waddenpartij 296
10 Belang van Nederland (BVNL) 1660
     
  Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 19740
  Aantal blanco stemmen 24
  Aantal ongeldige stemmen 33
  Aantal kiezers 19797
  Aantal kiesgerechtigden 36337
  Opkomstpercentage 54,48 %

De bovenstaande tabel is bijgewerkt na de centrale telling op 17 maart 2022.

De zetelverdeling

Partij Aantal
CDA 4

FNP

8

S!N – Sociaal in Noardeast-Fryslân

7

ChristenUnie

4

VVD

1

Partij van de Arbeid (P.v.d.A)

2

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân

1

Actief Lokaal

0

Waddenpartij

0

Belang van Nederland (BVNL)

2
Totaal 29

Proces Verbalen

De bovenstaande tabellen zijn bijgewerkt na de zitting van het centrale stembureau op 21 maart 2022, om 10 uur.