Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Uw evenement op de evenementenkalender

Evenementen op de kalender 2023, voor 1 september opgeven

De organisatoren die een evenement voor het aankomende jaar gaan organiseren, moeten dit voor 1 september kenbaar maken bij de gemeente. Inschrijven is mogelijk via dit formulier.

Evenementen op de kalender 2022

Heeft u zich nog niet aangemeld op de gemeentelijke evenementenkalender van 2022? Dan moeten we eerst kijken of uw evenement dit jaar nog wel geplaatst kan worden op de kalender. U kunt hierover contact opnemen met Martine van der Kloet via m.vanderkloet@noardeast-fryslan.nl. Graag bij uw vraag aangeven om welke datum, locatie, soort evenement en aantal verwachte bezoekers/deelnemers het gaat.

  • De evenementencoördinator toetst of het evenement op de gewenste datum op de gewenste locatie kan plaatsvinden
  • Er kan door de burgemeester (na overleg met eventueel de verantwoordelijke wethouder en de evenementencoördinator) een evenement toegevoegd worden aan het evenementenoverzicht nadat het overzicht is vastgesteld.

Wilt u weten welke evenementen geplaatst zijn op de kalender? Bekijk hier het overzicht.

Vaststelling evenementenkalender: december

  • De gemeente stelt de evenementenkalender samen, zodat er een goede spreiding ontstaat van het aantal evenementen die in de gemeente (mogelijk) gaan plaatsvinden. In oktober is er afstemming met andere gemeenten, de Veiligheidsregio en politie. Bij de hulpdiensten moet er voldoende capaciteit zijn, zodat de veiligheid tijdens het evenement optimaal is. Dit kan consequenties hebben voor het wel/niet doorgaan van het evenement
  • De evenementenkalender wordt in december vastgesteld door de burgemeester, na advisering van de evenementencoördinator. Dit betekent dat de data vastgesteld worden voor de aangemelde evenementen
  • De gemeente streeft naar een goede spreiding van evenementen over het jaar, de locaties en in type evenement
  • De gemeente houdt zoveel mogelijk rekening met de belangen van omwonenden, ondernemers en (sport) bonden

En verder:

  • Er wordt bij voorkeur op dezelfde datum slechts één evenementenvergunning afgegeven per locatie
  • De organisator kan er niet van uitgaan dat zijn evenement ook daadwerkelijk kan plaatsvinden op de voorgestelde datum. Het volledige vergunningentraject moet doorlopen worden: van vooroverleg tot de dag van het evenement. De burgemeester heeft de bevoegdheid – als daartoe voldoende aanleiding is – de vergunning niet te verlenen of, als deze al is verleend, in te trekken of te voorzien van wijzigingen en/of aanvullende vergunningvoorschriften