U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken, Verplaatsing Aldi’

Op 24 juni 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken, Verplaatsing Aldi’ ongewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.1970.BPDkHogedijkenAldi-VA01).

Het bestemmingsplan regelt de verplaatsing van de huidige Aldi aan de Hogedijken 4 te Dokkum naar de nieuwe locatie op het naastgelegen perceel ter plaatse van Hogedijken 6/6A, tegenover  de Albert Heijn aan de Koophandel 7.

Het bestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan wordt digitaal ter inzage gelegd. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum niet mogelijk. Indien digitale inzage geen optie is, kunt u contact opnemen en wordt een kopie van het plan opgestuurd via de post. U kunt het bestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

Wilt u reageren?

Van 9 juli tot en met 19 augustus 2020 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA Den Haag).

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Beroep indienen kan daarom alleen als u belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888.