Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Vragenlijst Mobiliteitsplan voor belangenorganisaties

De gemeente Noardeast-Fryslân doet onderzoek om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid in de gemeente te verbeteren. De resultaten worden gebruikt voor een nieuw verkeersbeleid, voor tien jaar.

We horen graag wat er in uw dorp of wijk speelt als het om verkeer gaat

In de breedste zin van het woord. U kunt via een vragenlijst de aandachtspunten doorgeven. Wij gebruiken ook de informatie die eerder al opgehaald is voor de Omgevingsvisie.

Ga naar vragenlijst voor belangenorganisaties

Een verkeersplan geeft in grote lijnen weer waar we in onze gemeente naartoe willen

Het gaat over de situatie in de hele gemeente. Opmerkingen over bijvoorbeeld een concreet kruispunt of een weg in dorp X krijgen niet altijd een plek in het plan. Dit soort informatie bewaren wij wel. Het kan bij reconstructies of een verdere uitwerking wel gebruikt worden.  

We moeten keuzes maken

Niet alles kan. Daar is niet genoeg geld voor. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Met jullie inbreng willen we in kaart brengen wat er leeft en welke zaken prioriteit moeten krijgen. Ook kijken we naar kansen om werk met werk te maken, door bijvoorbeeld bij groot onderhoud ook meteen de verkeersveiligheid of bereikbaarheid voor fietsers te verbeteren.

Er is ook een vragenlijst voor de individuele inwoners

Niet alleen Dorpsbelangen, Wijkraden en andere belangenorganisaties worden om inbreng gevraagd. Er is een aparte vragenlijst (www.noardeast-fryslan.nl/mobiliteitsplan) die alle inwoners van Noardeast-Fryslân tot 1 april kunnen invullen. Wilt u helpen om dit bekend te maken, bijvoorbeeld via uw nieuwsbrief, website of sociale media-kanalen? Alvast bedankt!

Heeft u extra informatie dat van belang kan zijn?

Misschien heeft uw organisatie een plan dat bijvoorbeeld relatie heeft met de verkeersveiligheid, het openbaar vervoer, laadpalen, parkeren of fiets- en voetgangerspaden. U kunt deze informatie mailen naar Teertse Reitsma van afdeling Verkeer (t.reitsma@noardeast-fryslan.nl). U kunt de heer Reitsma ook een bericht sturen, als u vragen heeft.

Bedankt voor uw bijdrage!