Vrijwilligerswerk

Maatje worden

Heeft u een maatje nodig of wilt u zich aanmelden als maatje, dan kunt u contact opnemen met de welzijnsorganisatie in uw gemeente. Voor inwoners van regio Dokkum is dat Het Bolwerk en voor inwoners van de regio Kollum en Ferwert is dat Timpaan Welzijn.

Helpen als vrijwilliger thuis

Vrijwilligers van het maatjesproject Mantelzorgondersteuning helpen en ondersteunen mensen met een beperking of een chronische ziekte, naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Ze bieden bijvoorbeeld praktische steun en hulp: hulp in het huishouden, bij klusjes, bij administratie of bij vervoer. Maar ook gezelschap.Voor meer informatie kunnen inwoners van Noardeast-Fryslân contact opnemen met Het Bolwerk of met welzijnsorganisatie Timpaan Welzijn.

Er zijn ook vrijwilligers die thuis helpen (of in een hospice) wanneer iemand op sterven ligt. Dit heet vrijwillige palliatieve terminale zorg, vaak afgekort VPTZ.

Vrijwilligersvacaturebank van de welzijnsorganisaties

Binnen de gemeente Noardeast-Fryslân zijn er twee welzijnsorganisaties die bemiddelen voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken. Voor inwoners van Dongeradeel is dat Het Bolwerk en voor inwoners van de gemeenten Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel is dat Timpaan Welzijn.

U kunt er terecht met uw vragen over vrijwilligerswerk. En u krijgt hulp bij het zoeken van geschikt vrijwilligerswerk. Soms heeft zo’n organisatie ook een online vacaturebank voor vrijwilligers, waar u zich kunt inschrijven.