Werkgroep Veilig Buitengebied

Na de ondertekening van de intentieverklaring, werd een werkgroep opgericht. In de eerste vergadering werd gesproken over welke acties vanuit de werkgroep konden worden georganiseerd.

Analyse

In het najaar van 2021 is een enquête verspreid onder inwoners en (agrarische) ondernemers. De uitkomsten zijn nabesproken in de werkgroep. De uitkomsten van de enquête zijn subjectief en laten soms een ander beeld zien dan meldingscijfers bij gemeente of politie.

Tevens leiden uitkomsten tot mooie discussies. Een voorbeeld: 82% van de inwoners kent de wijkagent niet. Is dit een gunstig of ongunstig beeld? Gunstig vanuit het perspectief hoe vaak je een (wijk)agent nodig hebt. Ongunstig vanuit het perspectief of je ook weet wanneer, wat en waar je kunt melden.

Schouw in gebied

De schouw in het buitengebied met meerdere disciplines, was dubbel succesvol. In het busje van de brandweer reden wij, al kijkend en pratend, door het buitengebied. We hoorden en leerden van elkaar.

We hebben geluisterd naar de zorgen van onze agrarische ondernemers en natuurbeheerders en hebben letterlijk stil gestaan bij afvaldumplekken. Al pratend kwamen we tot de ontdekking dat er 'gaten' in processen en protocollen zaten, die we direct konden dichten.


Training medewerkers gemeenten

De gemeenten hebben al hun medewerkers, die veel in de buitengebieden vertoeven, getraind op signalen van ondermijning. Waar moet je op letten en herken je bepaalde geuren?

Gemeenteraadsleden

Van beide gemeenten zijn de raadsleden geïnformeerd over ondermijning. Aangegeven werd waar men, zeker ook als raadslid, aan moet denken en voorzichtig moet omgaan met bijvoorbeeld geheime informatie. Ook dat is voor het criminele circuit belangrijke informatie.

Menukaart

De werkgroep concludeert dat er zeker belangstelling is vanuit verschillende groepen om meer over ‘ondermijning’ te weten te komen. Daarom is de 'menukaart' ontwikkeld. Hierop staat een aanbod van lezingen/gastsprekers/ workshops/koffiebezoeken.

Spreekt het aan om meer te weten te komen over ondermijning in het buitengebied, cyberweerbaarheid buitengebied, voorkomen van diefstal, brandveiligheid of wilt u als agrarisch ondernemer een keukentafelgesprek? Stuur uw aanvraag naar: info@pvo-noordnederland.nl

Ook staat op de menukaart hoe en waar u een melding kunt doen. Heel handig om alle gegevens in een folder te hebben.  

Het melden van overlast en criminaliteit is en blijft een aandachtspunt in buitengebieden. Ook in deze gemeenten. Criminelen maken daar dankbaar gebruik van. Houd je omgeving schoon en veilig en doe vooral een melding!

Uitreiking eerste veiligheidsster ‘Veilig Buitengebied’ aan beide gemeenten

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) reikte op 13 maart 2023 een ster uit aan de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. De gemeenten kregen deze ster omdat ze meedoen aan het project Veilig Buitengebied, bedoeld om de veiligheid op het platteland te vergroten.
Een ster krijg je pas als je alle stappen van het project hebt doorlopen. Verschillende organisaties hebben afspraken gemaakt om de criminaliteit aan te pakken. Het veiligheidsgevoel is in beide gemeenten al groot, maar de uitdaging is vooral dat dit ook zo moet blijven.
Dit zijn in Noord-Nederland de eerste sterren die zijn uitgereikt. Beide gemeenten zijn hier, terecht, trots op.

Het is niet zo dat de gemeenten achterover kunnen leunen, nu ze de veiligheidsster hebben ontvangen. Elke 3 jaar volgt een toets en bepaalt het CCV of het buitengebied in aanmerking komt voor de volgende ster. 

Wat is het vervolg?

Beide gemeenten gaan door met het project Veilig Buitengebied. De werkgroep heeft aangegeven nog over voldoende ideeën te beschikken om de inwoners alert te maken en houden.

De werkgroep vergadert vier keer per jaar, waarvan één keer een schouw. De basisbezetting in de werkgroep is (agrarische) ondernemers (o.a. via LTO, NMV, AJF, AJK, OSK e.a.), gemeente, politie en brandweer. Per actie/maatregel wordt opgeschaald met vertegenwoordigers van Wetterskip, natuurbeheersorganisaties, Nutsvoorzieners e.a.

In het najaar van 2023 komt er een bijeenkomst over cyberveiligheid. Wist u dat agrarische ondernemers ook nu al een gratis IT-scan kunnen krijgen?