Aangifte geboorte

Algemeen

Als een kind is geboren, doet iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest aangifte. Dat moet in de gemeente waar het kind is geboren. Met deze aangifte maakt u de geboorte officieel bij de gemeente bekend. Dit is wettelijk verplicht. U maakt hiervoor een afspraak.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of bent u duomoeder? Neem dan voor het doen van de geboorteaangifte telefonisch contact met ons op.

Goed om te weten

Wie kan aangifte doen?

 • De vader, moeder of duomoeder van het kind
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren
 • Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis
 • De burgemeester of een door de burgemeester aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen

Geboorteakte bij geboorteaangifte

Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Daarin staan:

 • De gegevens van het kind (namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte)
 • De gegevens van de ouder(s)

U kunt een afschrift of uittreksel van de geboorteakte krijgen.

Meenemen

 • Een legitimatiebewijs van de aangever
 • Een legitimatiebewijs van de moeder
 • Eventueel: een geboortebewijs van de verloskundige
 • Eventueel: kopie van de erkenningsakte. Die hebt u als een kind al voor de geboorte is erkend
 • Trouwboekje (niet verplicht)
 • In geval van lesbisch ouderschap neemt u ook de donorverklaring mee

Wanneer aangifte doen?

U doet binnen 3 dagen na de geboorte van het kind aangifte bij de gemeente. De dag van geboorte telt niet mee voor de termijn.

 • Geboorte op maandag dan aangifte uiterlijk donderdag
 • Geboorte op dinsdag dan aangifte uiterlijk vrijdag
 • Geboorte op woensdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte op donderdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte op vrijdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte op zaterdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte op zondag dan aangifte uiterlijk woensdag

Valt de laatste aangiftedag op een feestdag? Dan kunt u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen.

Aanvullende informatie

Keuze achternaam

Als ouders kunt u de achternaam van uw kind bepalen. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. U kunt de keuze maken vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. U moet dan samen vooraf een akte van naamskeuze op laten maken bij de gemeente.

Andere nationaliteit

Als uw pasgeboren kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u misschien niet zelf de achternaam van uw kind bepalen. Dit hangt af van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij het consulaat of de ambassade.

Geboorteaangifte overleden kind

Heeft uw kind enige tijd na de bevalling geleefd, maar is het voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is overleden.

Levenloos geboren kind

U kunt ook uw levenloos geboren kind registreren in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Met deze officiële registratie krijgt uw kind het wettelijk bestaansrecht.