Aangifte vertrek buitenland

Algemeen

Emigreert u naar het buitenland? Of verwacht u minimaal acht maanden in het buitenland te gaan wonen? Dan meldt u dat bij de gemeente.

U kunt een afspraak maken bij uw eigen gemeente om langs te komen voor de aanvraag. Klik op de online afspraakbutton hieronder.

Goed om te weten

U kunt uw verhuizing naar het buitenland ook schriftelijk doorgeven. Dit kan alleen als alle bewoners van het adres meeverhuizen. Blijven er een of meer personen achter? Dan moet iedereen die verhuist persoonlijk naar de gemeente komen om de verhuizing door te geven. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen.

Wie kan een emigratie doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door
  • Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door
  • Curatoren geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld
  • Ouders, voogden of verzorgers mogen de emigratie doorgeven voor inwonende kinderen van 16 en 17 jaar. Ze moeten wel op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
  • U kunt uw verhuizing naar het buitenland alleen doorgegeven als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Wanneer moet u een emigratie doorgeven?

  • Binnen vijf dagen voor vertrek

In welke gevallen een verhuizing naar het buitenland doorgeven?

  • U verwacht in een jaar minimaal acht maanden buiten Nederland te gaan wonen
  • U emigreert naar een ander land

Bewijs van uitschrijving

Voor het vestigen in sommige landen hebt u een bewijs van uitschrijving nodig. Dit geldt onder meer voor België en de Nederlandse Antillen.Een bewijs van uitschrijving kunt u bij het doorgeven van uw vertrek aan de balie direct mee krijgen. Mocht u schriftelijk uw vertrek aankondigen dan kan het bewijs van uitschrijving naar u toegestuurd worden.

Checklist verhuizen naar buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Check wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid. Zo bespaart u veel tijd en moeite. Via deze link kunt u een checklist vinden met informatie over wat u allemaal moet regelen.

Melden

U kunt uw emigratie ook schriftelijk melden. Vul het formulier aangifte van emigratie in.

Stuur het formulier met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

Gemeente Noardeast-Fryslân
Postbus 1
9100 AA Dokkum

Let op: schriftelijk melden kan alleen als alle bewoners van het adres meeverhuizen. Blijven er een of meer personen achter? Dan moet iedereen die verhuist persoonlijk naar de gemeente komen om de verhuizing door te geven. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen.

dc611462-e8f1-4863-8059-63a1e79f1056