Aanplakborden

Terug naar hoofdpagina verkiezingen

Op 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor deze verkiezingen mogen sandwich(borden) geplaatst worden op de aangegeven plaatsen. Hier is geen vergunning voor nodig.

Regels plaatsen verkiezingsborden

Regels voor het plaatsen van verkiezingsborden, aanplakbiljetten en dergelijke voor de verkiezingen van 6 juni 2024 zijn:

 • Er hoeft voor het plaatsen van borden en andere voorwerpen met daarop verkiezingsuitingen voor deze verkiezingen geen vergunning aangevraagd te worden.
   
 • Borden en andere voorwerpen met daarop verkiezingsuitingen mogen geplaatst worden onder de volgende voorwaarden:
   
 • Er wordt voldaan aan de algemene regels over gevaar en schade die in de gemeentelijke APV(‘s) zijn opgenomen
   
 • Bij toepassing van sandwichborden om lantaarnpalen mag geen gebruik worden gemaakt van de door de voormalig gemeente Kollumerland c.a. en voormalig gemeente Dongeradeel (Dokkum) op kaart aangegeven palen. In voormalig gemeente Ferwerderadiel moet rekening worden gehouden met al gebruikte locaties voor commerciële uitingen
   
 •  Voor gebruik van particulier terrein en opstallen moet toestemming zijn gegeven
   
 • De plaatsing gebeurt niet eerder dan vier weken vooraf aan de verkiezingen
   
 • De voorwerpen moeten binnen een week na afloop van de verkiezingen door degene die ze geplaatst heeft verwijderd worden

Bij twijfel over gebruik van een locatie kunt u contact opnemen met KCC Vergunningen. Dit kan op telefoonnummer: (0519) 29 88 88, optie 2 of via de email: kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl

Aanwijzingen van politie en gemeentelijk toezicht moeten worden opgevolgd