Afschrift burgerlijke stand

Algemeen

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie (ook wel: afschrift) bestellen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, echtscheidingsakte en overlijdensakte. Via een van de onderstaande knoppen kunt u een aanvraag doen.

Waar aanvragen?

GeboorteIn de geboortegemeente
Huwelijk/Geregistreerd partnerschapIn de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap is voltrokken
Echtscheiding/beeindiging geregistreerd partnerschapIn de gemeente waar u destijds bent gehuwd
OverlijdenIn de overlijdensgemeente

Ook anderen kunnen een afschrift burgerlijke stand voor iemand bestellen. Bijvoorbeeld erfgenamen of de wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor is nodig:

  • Een machtiging van degene voor wie zij een afschrift aanvragen
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs) van deze persoon

Internationaal uittreksel

Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Meenemen

Persoonlijk aanvragen

  • Een legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs)
  • Contant geld of uw pinpas

Schriftelijk aanvragen

U kunt een uittreksel burgerlijke stand ook schriftelijk bestellen.

  • Vermeld duidelijk om welke akte het gaat
  • Voeg een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bij
  • Als u een afschrift schriftelijk of online aanvraagt sturen wij het binnen twee weken naar u toe.

U stuurt een brief naar:

Gemeente Noardeast-Fryslân
Postbus 1
9100 AA Dokkum

U ontvangt het uittreksel per post.

Online aanvragen

  • Uw DigiD
  • Gegevens voor internetbankieren

Kosten

Soort afschriftKosten
Afschrift burgerlijke stand€ 16,60