Belangrijke notificatie

Let op! Vanaf donderdag 18 mei 2023 is het gemeentehuis in Kollum gesloten. U kunt vanaf maandag 22 mei 2023 voor Burgerzaken terecht in Dokkum. Maakt u een afspraak na 18 mei? Dan moet u naar het gemeentehuis in Dokkum om het product aan te vragen.

Afschrift burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie (ook wel: afschrift) bestellen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, echtscheidingsakte en overlijdensakte. Via een van de onderstaande knoppen kunt u een aanvraag doen.

Waar aanvragen?

Geboorte

In de geboortegemeente
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

In de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap is voltrokken

Echtscheiding/beeindiging geregistreerd partnerschap In de gemeente waar u destijds bent gehuwd
Overlijden In de overlijdensgemeente

Ook anderen kunnen een afschrift burgerlijke stand voor iemand bestellen. Bijvoorbeeld erfgenamen of de wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor is nodig:

  • Een machtiging van degene voor wie zij een afschrift aanvragen
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs) van deze persoon

Internationaal uittreksel

Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Meenemen

Persoonlijk aanvragen

  • Een legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs)
  • Contant geld of uw pinpas

Schriftelijk aanvragen

U kunt een uittreksel burgerlijke stand ook schriftelijk bestellen.

  • Vermeld duidelijk om welke akte het gaat
  • Voeg een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bij

Voor de gemeente Noardeast-Fryslân stuurt u een brief naar:

Gemeente Noardeast-Fryslân
Postbus 1
9100 AA Dokkum

Voor de gemeente Dantumadiel stuurt u een brief naar:

Gemeente Dantumadiel
Postbus 22
9104 ZG  Damwâld

U ontvangt het uittreksel per post.

Online aanvragen

  • Uw DigiD
  • Gegevens voor internetbankieren

Kosten

Soort afschrift Kosten
Afschrift burgerlijke stand € 15,70