Algemene informatie omgevingsvergunning

In het Omgevingsloket vindt u digitale informatie over de fysieke leefomgeving. Via dit loket maakt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning om een activiteit uit te voeren waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Maar u kunt hier ook eerst checken of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig heeft, of dat u misschien een melding moet doen of informatie moet geven. Ook kunt u de regels bekijken die op een bepaalde locatie gelden. En checken aan welke maatregelen u zich moet houden bij uw werkzaamheden. In Mijn Omgevingsloket vindt u al uw aanvragen en meldingen terug.