Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Bedrijventerrein Betterwird Dokkum

Bedrijventerrein Betterwird is direct gelegen aan de N356 n vlakbij de N361 en de Centrale As. Met de Provincie is afgesproken dat het bedrijventerrein mag uitbreiden. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitbreiding van ca. 10 hectare.

Cijfers

  • Oppervlakte: 10 ha
  • Beschikbare kavels: grootte kavels afhankelijk van behoefte
  • Milieucategorie: 3.1 , 3.2, 4.1 en 4.2
  • Bouwhoogte: 10 tot 15 m

Stand van zaken

Geeft een globaal beeld van de actuele stappen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het bedrijventerrein is gelegen aan de westzijde van Dokkum en heeft een regiofunctie.

De volgende uitbreiding is in voorbereiding.

  • In januari/februari 2023 wordt het bestemmingsplan vastgesteld
  • Uitgifte bouwterrein 2e kwartaal 2023
  • Start bouwrijp maken van de kavels 2e kwartaal 2023
  • Bouwrijp maken gereed 3e kwartaal 2023