Begraven of cremeren

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente.

Gemeente Noardeast-Fryslân

Op onderstaande gemeentelijke begraafplaatsen kunt u begraven, een urn bijzetten of as verstrooien:

  • Burdaard, Steenendamsterweg 9, 9112 HS, Burdaard
  • Burum, Rosemastraat 36, 9851 AP, Burum
  • Dokkum, Damwâldsterreedsje 3, 9101 WC, Dokkum
  • Dokkum, Lindenhof, Metslawiersterweg 1A, 9101 ZM, Dokkum
  • Kollum, Adje Lambertszlaan 3, 9291 CX, Kollum
  • Munnekezijl, Kerkstraat 0, 9853 PR, Munnekezijl
  • Oudwoude, Nijenhof 2, 9294 KW, Oudwoude
  • Metslawier, Reidswâl 1, 9123 KD, Metslawier
  • Ternaard, Molenzes, Holwerterdyk 11, 9145 RK, Ternaard

Begraven en urn bijzettingen is mogelijk op alle bovenstaande begraafplaatsen. Speciale urnengraven worden alleen uitgegeven op de begraafplaatsen in Burdaard, Dokkum (Lindenhof) en Oudwoude (Nijenhof). Op de begraafplaatsen in Burdaard, Dokkum (Lindenhof), Kollum en Oudwoude zijn strooivelden aanwezig.

Aanvragen

Uitvaartverzorgers kunnen 24 uur per dag een begrafenis, urnbijzetting of asverstrooiing plannen op onze gemeentelijke begraafplaatsen in de Webagenda. Het Verlof tot begraven regelt u bij de afdeling Boargersaken. Zij zijn te bereiken via info@noardeast-fryslan.nl

Het benodigde aanvraagformulier voor een begrafenis, urnbijzetting, of asverstrooiing vindt u op deze pagina. Hier kunt u ook de Beheerverordening en de bijbehorende Tarieven vinden en de nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Een aanvraag voor het plaatsen van een grafmonument wordt geregeld bij de begraafplaatsadministratie en kunt u indienen bij de afdeling Utfiering Iepenbiere Romte. Zij zijn te bereiken via begraafplaatsen@noardeast-fryslan.nl. Hier kunt u ook terecht voor al uw overige vragen en inloggegevens voor het gebruik van de eerder genoemde Webagenda. Voor praktische vragen op de begraafplaatsen zelf en het uitzoeken van nieuwe graven, kunt  u de dienstdoende begraafplaatsbeheerder bellen. Deze is bereikbaar op het telefoonnummer (06) 51 00 26 66.

Voor het aanvragen van een Vergunning voor een grafkelder, of een grafmonument welke niet aan de gestelde eisen voldoen, kunt u contact opnemen met het KKS, zij zijn te bereiken via info@noardeast-fryslan.nl.

Voor het opsturen van het formulier kunt u gebruik maken van het algemene adres van de gemeente:

Gemeente Noardeast-Fryslân
Postbus 13
9290 AA Kollum

Gemeente Dantumadiel

De gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Dantumadiel zijn per 1 juli 2016 overgegaan naar de 'Stichting Begraafplaatsen Dantumadiel'.

U kunt voor begrafenissen en/of urn bijzettingen contact opnemen met:

De heer Jouke Dantuma
Van Sytzamawei 2
9114 RW Driezum
Telefoon: (0511) 22 71 32 of (06) 239 498 36
E-mail: info@sbd.nl

De stichting heeft een eigen website: www.sbd.nl.

Hierop zal ook de noodzakelijke informatie worden gepubliceerd.